Offer Blackboard ar gyfer Gwaith Grŵp (Blogpost 4): Trafodaethau

Group Work Banner

Trafodaethau Blackboard i Hyfforddwyr

https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Interact/Discussions

Mae manteision unigryw yn perthyn i drafodaethau ar-lein. Gan fod myfyrwyr yn gallu cymryd amser i ystyried cyn iddynt bostio eu syniadau, mae’n bosibl y byddwch yn gweld mwy o sgyrsiau ystyrlon. Gallwch arsylwi wrth i’r myfyrwyr ddangos eu gafael ar y deunydd a chywiro camsyniadau. Gallwch ymestyn eich oriau swyddfa a chyrraedd myfyrwyr yn fwy aml yn ystod yr wythnos er mwyn i’r dysgu fod yn barhaus.

Mae datblygu ymdeimlad o gymuned ymhlith y myfyrwyr yn hanfodol ar gyfer profiad ar-lein llwyddiannus. Gyda thrafodaethau ar-lein, gall aelodau’r cwrs atgynhyrchu’r trafodaethau grymus sy’n digwydd yn yr ystafell ddosbarth draddodiadol.

Ar gyfer grwpiau cwrs llai, gallwch hefyd gynnig trafodaethau grŵp, a fydd ar gael i aelodau’r grŵp yn unig.

Trafodaethau Blackboard i Fyfyrwyr

https://help.blackboard.com/Learn/Student/Interact/Discussions

Mewn trafodaethau, gallwch rannu syniadau am ddeunyddiau’r dosbarth. Yn Blackboard Learn, gall aelodau’r cwrs gynnal trafodaethau ystyrlon sy’n digwydd yn yr ystafell ddosbarth draddodiadol, ond gyda manteision cyfathrebu anghydamserol. Nid oes yn rhaid i’r sawl sy’n cymryd rhan fod yn yr un lleoliad na’r un parth amser, a gallwch gymryd amser i ystyried eich ymatebion yn ofalus.

Gallwch ddefnyddio trafodaethau ar gyfer y tasgau hyn:

  • Cwrdd â’ch cyd-fyfyrwyr ar gyfer cydweithredu a rhyngweithio.
  • Holi cwestiynau am aseiniadau gwaith cartref, gwaith darllen, a chynnwys cyrsiau.
  • Dangos eich dealltwriaeth neu’r ffordd y byddwch yn defnyddio deunyddiau cwrs.

Gweler Cwestiynau a Holir yn Aml Aberystwyth ar Drafodaethau:

faqs.aber.ac.uk a chwilio “Trafodaeth”

One thought on “Offer Blackboard ar gyfer Gwaith Grŵp (Blogpost 4): Trafodaethau

  1. Pingback: Astudiaethau Achos Offer Rhyngweithiol Blackboard – Byrddau Trafod | Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*