Cynhadledd Fer: Cyhoeddi rhaglen

Virtual reality image

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi’r rhaglen ar gyfer ei Chynhadledd Fer ar Realiti Rhithwir a gynhelir ddydd Mawrth, 28 Mawrth.

Mae modd archebu’ch lle ar y digwyddiad nawr. Cynhelir y gynhadledd fer hon wyneb-yn-wyneb yn B23, Adeilad Llandinam rhwng 11:00 a 16:00. 

Bydd y Gynhadledd Fer yn dechrau am 11:00 gyda sesiwn gan Chris Rees o Brifysgol y Drindod Dewi Sant. Ceir mwy o wybodaeth yn y postiad ar ein blog sy’n cyhoeddi mai Chris yw ein siaradwr gwadd.

O 11:45 ymlaen, bydd Amanda Jones a Bleddyn Lewis o’r Ganolfan Addysg Gofal Iechyd yn Adran y Gwyddorau Bywyd yn dangos yr hyn maent yn ei wneud gyda’u myfyrwyr yn eu sesiwn Embracing Virtual Reality within Healthcare Education for student nurses.  

Am 12:30, bydd Steve Atherton o’r adran Addysg yn cyflwyno’r sesiwn VR in Education.

Bydd egwyl ginio rhwng 13:00 a 14:00. Ni fyddwn yn darparu bwyd yn y digwyddiad hwn ond mae croeso i chi ddod â’ch cinio gyda chi.

Rhwng 14:00 a 16:00 bydd Sarah Wydall, Helen Miles, Rebecca Zerk, ac Andra Jones yn darparu gweithdy 2 awr yn sôn am y cam nesaf wrth gloriannu sut y gellir defnyddio rhithrealiti fel offer hyfforddi. Mae’r sesiwn hon wedi’i chyfyngu i 15 o bobl – y cyntaf i’r felin gaiff falu a byddwch chi’n gallu cofrestru amdani ar fore’r gynhadledd.

Mae’r rhan fwyaf o’r sesiynau’n ymarferol ac yn rhyngweithiol – bydd cyfle i chi roi cynnig ar realiti rhithwir a gweld sut mae staff yn ei ddefnyddio wrth ddysgu.

Bydd crynodebau a’r rhaglen lawn ar gael ar ein tudalennau gwe maes o law.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk).

Galw am Gynigion: Cynhadledd Fer: Realiti Rhithwir

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi’r Gynhadledd Fer nesaf. Ddydd Mawrth 28 Mawrth bydd yr Uned yn cynnal ein cynhadledd fer nesaf wyneb yn wyneb.

Bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar Realiti Rhithwir, gan adeiladu ar un o’r sesiynau o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu’r llynedd.

Bydd cydweithwyr o bob rhan o’r Brifysgol yn dangos sut maent yn defnyddio Realiti Rhithwir yn eu gweithgareddau addysgu ac ymchwil – ac yn cynnig cyngor o’r dylunio i’r integreiddio.

Os oes gennych ddiddordeb i gyfrannu yn y digwyddiad, llenwch y ffurflen ar-lein hon. Cyflwynwch eich cynnig cyn 17 Chwefror 2023.

Mae archebion eisoes ar agor – gallwch archebu’ch lle ar-lein.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk).