Newidiadau i’r Drefn o Drosglwyddo Marciau

Y llynedd, fe gyflwynwyd Trosglwyddo Marciau, sef trefn o drosglwyddo marciau o Ganolfan Raddau Blackboard i gofnod y modiwl ar AStRA.

Ers hynny, rydym wedi bod wrthi’n gweithio i wella’r drefn, sydd wedi arwain at ambell newid. Bydd y rhan fwyaf o’r syniad o Drosglwyddo Marciau yn aros yr un peth. I’r rheiny yn eich plith sy’n defnyddio Trosglwyddo Marciau, fe welwch fod rhyngwyneb y system newydd ychydig yn wahanol wrth fapio’r colofnau a throsglwyddo’r graddau. Byddwn yn defnyddio Apex, offeryn cymwysiadau ar-lein, i fapio, cadarnhau, a throsglwyddo’r marciau i AStRA.

Byddwch yn gallu defnyddio’r offeryn Trosglwyddo Marciau yn yr un ffordd ag o’r blaen drwy fewngofnodi i Blackboard, canfod y modiwl, ehangu’r Offerynnau Cwrs o dan Reoli’r Cwrs a dewis AStRA::Map Columns. Fel ag o’r blaen, rhaid ichi fod yn Weinyddwr Adrannol neu’n Hyfforddwr ar y modiwlau y dymunwch eu trosglwyddo.

Mae’r gwelliannau yn cynnwys:

  • Mapio colofnau i amryfal fodiwlau. Gallu mapio’r un golofn i fodiwl gwahanol fydd yn caniatáu i fodiwlau Rhiant a Phlentyn gael eu mapio.
  • Gweld y marciau cyn ichi eu trosglwyddo. Mae’r rhyngwyneb newydd yn cynnwys rhagolwg fydd yn caniatáu ichi gadarnhau eich bod wedi mapio’r golofn gywir cyn cadarnhau eu bod yn gywir.
  • Gwiriadau amlwg ar gyfer 0 marc. Yn ogystal â’r rhagolwg, bydd neges weledol wrth ymyl marciau o 0 er mwyn ichi gadarnhau bod pob dim yn gywir.

Er mwyn eich helpu gyda’r newid hwn, byddwn yn cynnal ein sesiynau E-learning Essential: Introduction to Component Marks ar:

  • 03.12.2019, 10yb-11yb
  • 06.01.2020, 2yp-3yp
  • 13.01.2020, 11yb-12yp
  • 06.05.2020, 2yp-3yp
  • 19.05.2020, 11yb-12yp

Gellir archebu lle ar gyfer y sesiynau hyn ar lein. Yn y sesiynau hyn, byddwn yn trafod y syniad o drosglwyddo marciau yn ogystal â’ch cyflwyno a’ch arwain trwy’r rhyngwyneb newydd.

Diweddarwyd ein canllawiau Trosglwyddo Marciau ar lein i gynnwys y rhyngwyneb newydd ac maen nhw i’w gweld ar ein tudalennau gwe.

Yn ogystal â’r hyfforddiant, rydym yn fodlon cynnig hyfforddiant pwrpasol i grwpiau o 5 neu ragor o gyd-weithwyr. Os hoffech drefnu sesiwn hyfforddiant arbennig, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk.  

Os oes gennych gwestiynau am y drefn hon, cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk / 01970 62 2472.