Offer Blackboard ar gyfer Gwaith Grŵp (Blogpost 5): Aseinidau

Group Work Banner

Aseiniadau Grŵp Blackboard i Hyfforddwyr

https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Assignments/Create_and_Edit_Assignments/Group_Assignments

Cyn gosod gwaith grŵp

Ni fyddwch yn dymuno i’ch myfyrwyr ystyried gweithgareddau grŵp yn waith prysur. Os nad yw gwaith grŵp yn hyrwyddo eich amcanion dysgu ac yn cynnig gwerth, ystyriwch dechnegau addysgu amgen. Defnyddiwch waith grŵp yn unig ar gyfer prosiectau na all myfyriwr unigol eu gwneud cystal yn annibynnol a’u gorffen erbyn y dyddiad a nodir.

Mae gwaith ymchwil yn dangos bod myfyrwyr yn gweithio’n galetach os bydd eraill yn dibynnu arnynt. Er mwyn annog cyd-ddibyniaeth, crewch aseiniadau grŵp sy’n gofyn i’r myfyrwyr rannu’r gwaith er mwyn cwrdd â’r amcan, cwestiynu a herio syniadau ei gilydd, a rhannu adborth ac anogaeth.

Cyn ymgorffori gwaith grŵp i’ch cwrs, ystyriwch y cwestiynau hyn:

 • A fydd y gwaith grŵp yn hyrwyddo amcanion y cwrs?
 • Pa ddeunydd rhagarweiniol neu wybodaeth am adnoddau i’r grŵp allaf eu darparu i helpu myfyrwyr i lwyddo?
 • Sut bydd y grwpiau’n cael eu ffurfio?
 • A fyddwch yn cynnwys y myfyrwyr wrth gynllunio’r grwpiau?
 • Sut byddaf yn asesu dysgu myfyrwyr ac yn sicrhau atebolrwydd unigolion? A fydd angen cyflawniadau grŵp arnaf?
 • Sut byddaf yn ymdrin â phryderon a phroblemau?

Aseiniadau Grŵp Blackboard i Fyfyrwyr

Rhai Ystyriaethau cyn dechrau arni

Rhaid i grŵp cwrs fodoli cyn y gallwch greu aseiniadau grŵp ar ei gyfer.

 • Bydd myfyrwyr sy’n perthyn i fwy nag un grŵp sy’n derbyn yr un aseiniad yn gallu cyflwyno’r aseiniad hwn fwy nag unwaith. Efallai y bydd yn rhaid ichi roi gradd gyffredinol i’r myfyrwyr hyn am yr aseiniad.
 • Ni fydd gan fyfyrwyr sydd heb gofrestru ar yr adeg y cyflwynir yr aseiniad grŵp fynediad at y cyflwyniad hwnnw. Dim ond gweld bod y cyflwyniad wedi digwydd fydd y myfyrwyr hyn.
 • Ni fydd y myfyrwyr y byddwch yn eu dileu o’r grŵp yn gallu gweld aseiniadau’r grŵ Gallant weld eu cyflwyniadau drwy My Grades.
 • Os byddwch yn golygu’r aseiniad rhwng y dyddiad creu a’r dyddiad y mae’n ddyledus, gall y grŵp cyfan golli’r gwaith sydd eisoes ar y gweill.
 • Os byddwch yn dileu grŵp o’r aseiniad ar ôl i’r myfyrwyr ddechrau cynnig ond cyn iddynt ei gyflwyno, byddant yn colli mynediad at yr aseiniad ac yn colli’u gwaith.

Rydych yn creu aseiniad grŵp yn yr un ffordd ag y byddwch yn creu aseiniad i fyfyrwyr ei gwblhau’n annibynnol. Wrth greu aseiniad grŵp, bydd eitem llyfr graddau yn cael ei greu yn awtomatig. Gallwch greu aseiniadau grŵp mewn meysydd cynnwys, modiwlau dysgu, cynlluniau gwersi, a ffolderi. Bydd yr aseiniad grŵp yn ymddangos yn y maes cwrs y’i crëwyd ynddo ac ar hafan y grŵp.

Rhai nodiadau am farcio Aseiniadau Grŵp Blackboard

 • Wrth farcio aseiniad grŵp gan ddefnyddio Inline Grading, bydd y marc edinol a roddir yn cael ei anfon yn awtomatig ar gyfer holl fyfyrwyr y grŵp ac yn weladwy yn y Grade Centre. Fodd bynnag, gallwch addasu marciau myfyrwyr unigol, os bydd angen.
 • Ni ellir cymhwyso marciau unigol ar gyfer aseiniadau grŵp dienw, ac ni fydd hi’n bosibl  adnabod myfyrwyr unigol.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*