Offer Blackboard ar gyfer Gwaith Grŵp (Blogpost 3): Wicis

Group Work Banner

Wicis Blackboard i Hyfforddwyr

https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Interact/Wikis

Mae wicis yn galluogi aelodau’r cwrs i gyfrannu at ac addasu un neu ragor o dudalennau o ddeunyddiau sy’n gysylltiedig â’r cwrs ac yn ffordd o rannu a chydweithredu. Gall aelodau’r cwrs greu a golygu tudalennau yn gyflym, ac olrhain newidiadau ac ychwanegiadau, sy’n caniatáu cydweithredu effeithiol rhwng llawer o awduron. Gallwch greu un neu fwy o wicis er mwyn i holl aelodau’r cwrs gyfrannu ato a wicis y gall grwpiau penodol eu defnyddio er mwyn cydweithredu.

Gall holl aelodau’r cwrs hefyd ddefnyddio’r offer wicis i gofnodi gwybodaeth a gweithredu fel ystorfa ar gyfer gwybodaeth y cwrs. Mae wici cwrs yn ffynhonnell wybodaeth helaeth a grëwyd gan aelodau’r cwrs. Gall wicis helpu i feithrin cymuned o gydweithredu a dysgu. Mae rhyngweithio cymdeithasol yn cynyddu wrth gyfnewid gwybodaeth.

Manteision defnyddio wicis

Gall wicis helpu aelodau’r cwrs i greu ystorfa wybodaeth ar y cyd. Wrth i’r wybodaeth ehangu, gallwch ddisgwyl rhyw elfen o ddifrifoldeb a sefydlogrwydd i’r wici.

Trwy eu defnyddio’n benodol, gallwch ddefnyddio wicis ar gyfer y dibenion addysgiadol hyn:

  • Darparu amgylchedd hawdd ei ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu
  • Hyrwyddo cydweithredu yn hytrach na chystadlu
  • Meithrin agwedd gymdeithasol a rhyngweithiol at ddysgu
  • Datblygu partneriaethau er mwyn elwa o gryfderau eraill
  • Amlhau sgiliau datblygu rhwydweithiau, ymddiriedaeth, a negodi
  • Darparu cefnogaeth ac adborth prydlon
  • Darparu un man ar gyfer chwilio, diweddaru, a chael mynediad at wybodaeth yn rhwydd ac yn gyflym
  • Cynyddu a datblygu’r posibilrwydd o greadigrwydd, naturioldeb, ac arloesedd drwy ddefnyddio meddwl myfyriol

Wicis Blackboard i Fyfyrwyr

https://help.blackboard.com/Learn/Student/Interact/Wikis

Offer cydweithredol yw wici sy’n eich galluogi i gyfrannu at ac addasu un neu ragor o dudalennau o ddeunyddiau sy’n gysylltiedig â cwrs. Mae’r wici yn darparu ardal er mwyn cydweithredu ynghylch y cynnwys. Gall aelodau’r cwrs greu a golygu tudalennau wici sy’n ymwneud â’r cwrs neu â grŵp cwrs.

Gall hyfforddwyr a myfyrwyr roi sylwadau, a gall eich hyfforddwr raddio gwaith unigolion.

image of wikis

Gweler Cwestiynau a Holir yn Aml Aberystwyth ar Wicis:

faqs.aber.ac.uk a chwilio “Wicis”

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*