Fy lleoliad gwaith gyda’r Tîm E-ddysgu

[:cy]Helo, fi yw Jude Billingsley, myfyriwr graddedig sydd wrthi’n gweithio gyda’r tîm E-ddysgu’n rhan o raglen AberYmlaen, cynllun a gynlluniwyd i helpu graddedigion i addasu i amgylchedd gwaith a datblygu sgiliau trosglwyddadwy. Yn ystod fy lleoliad byddaf yn cyfrannu at y blog E-ddysgu, yn ymgyfarwyddo â Blackboard trwy adeiladu cynnwys modiwl a chymharu ein gwefan E-ddysgu ni â gwefannau E-ddysgu sefydliadau eraill er mwyn dod o hyd i ardaloedd y gellir eu gwella. Byddaf hefyd yn cynorthwyo i drefnu’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol ac yn helpu gyda’r tasgau o ddydd i ddydd yn y swyddfa.
Fel rhywun sy’n dyheu i fod yn awdur, rwy’n bwriadu creu fy ngwefan fy hun felly bydd y sgiliau meddalwedd yr wyf yn eu dysgu ar y cynllun yn werthfawr. Bydd dysgu sut i gynnal blog yn ddefnyddiol iawn hefyd, gan fod blogio’n angenrheidiol mewn nifer o feysydd creadigol. Rwy’n gobeithio y gall y cynllun ddangos i mi sut y gall creadigrwydd a thechnoleg helpu ei gilydd i greu cynnwys atyniadol ac addysgiadol a’m galluogi i ddefnyddio’r sgiliau yr wyf wedi’u dysgu yn y brifysgol mewn amgylchedd swyddfa. Rwy’n mwynhau mynd i’r afael â meddalwedd, rhaglennu a chynnal gwefannau yn ogystal â gweld sut mae pethau’n gweithio y tu ôl i’r llen yn y brifysgol. Mae fy amser ar y tîm yn fyr ond gobeithiaf ddysgu llawer!

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*