Copi Gwag o Gyrsiau

Heddiw (30/07/2018) crëwyd modiwlau lefel 0 ac 1 gwag ar gyfer y ddwy adran gyntaf yn rhan o’r broses copi gwag o gyrsiau. Mae IBERS a Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi cytuno bod eu templedi adrannol a’u modiwlau’n barod i’w diweddaru. Dyma bron i chwarter yr holl fodiwlau lefel 0 ac 1 fydd yn cael eu cynnal ym mlwyddyn academaidd 2018-19.

Mae staff o’r Grŵp E-ddysgu wedi bod yn gweithio gyda phob adran i egluro’r broses a’u helpu i benderfynu pa eitemau dewislen ychwanegol yr hoffent eu hychwanegu i’r templed craidd. Mae’r modiwlau bellach ar gael, a gall staff ddechrau ychwanegu neu gopïo deunyddiau dysgu drosodd. Mae Cwestiwn Cyffredin ar gael ar sut i gopïo eitemau gwahanol drosodd.

Ceir hyd i fodiwlau 2018-19 yn y tab Modiwlau 2018-19 sydd bellach ar gael ar y dudalen Fy Modiwlau.

Ystyr Copi Gwag o Gyrsiau

Diolch yn fawr i Mike Rose a James Vaughan sydd wedi gweithio gyda’r Grŵp E-ddysgu trwy gydol y broses hon. Os ydych chi’n aelod o staff yn yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol neu IBERS a’ch bod eisiau cymorth i osod eich modiwl newydd, edrychwch ar y Cwestiwn Cyffredin, neu cysylltwch â elearning@aber.ac.uk a byddwn yn barod iawn i helpu.

Os nad ydych chi’n siŵr beth yw ystyr Copi Gwag o Gyrsiau, edrychwch ar ein ffeithlun neu e-bostiwch elearning@aber.ac.uk.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*