Jisc Traciwr Digidol

Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr

Eleni, cymerodd Prifysgol Aberystwyth ran am y tro cyntaf yn Nhraciwr Profiad Digidol Myfyrwyr JISC – arolwg ar-lein a luniwyd gan JISC i gasglu gwybodaeth am ddisgwyliadau a phrofiadau myfyrwyr wrth ddefnyddio technoleg.

Pam benderfynon ni gymryd rhan yn y prosiect?

  • Mae’r Traciwr yn offeryn syml sydd wedi’i ddylunio’n dda. Mae’n ganddo hygrededd ledled y sector ac mae’r fethodoleg yn ddibynadwy.
  • Mae’n cynnwys data meincnodi gan sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach yn ein sector.
  • Dyma’r unig arolwg sy’n canolbwyntio’n llwyr ar y profiad dysgu digidol.
  • Cafodd y sefydliadau a gymerodd ran yn y prosiect gryn dipyn o gymorth gan JISC i addasu, hyrwyddo a dadansoddi’r arolwg.
  • Ac yn bwysig dros ben – roedd eisoes wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg.

Byddwn yn rhannu’r manteision o gymryd rhan yn y prosiect a rhai canfyddiadau allweddol o’r dadansoddiad data ar lefel sefydliadol ac ar lefel y sector yn y negeseuon nesaf 🙂

Y neges nesaf o’r gyfres ar DigiTracker:

Canfyddiadau allweddol a beth oedd yn arbennig o ddiddorol.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*