Traciwr Digidol Jisc: prif gasgliadau’r

Darllenwch wch Traciwr Digidol Jisc

Prif gasgliadau’r traciwr:

Beth oedd yn arbennig o ddiddorol?

Rydym yn gwybod bod myfyrwyr yn defnyddio cyfarpar symudol, ond mae’r ffaith bod bron yr un cyfartaledd o fyfyrwyr yn cefnogi eu dysgu trwy ddefnyddio ffonau clyfar (30%) yn hytrach na defnyddio gliniaduron (33.1%), yn annisgwyl. Roedd yn ddefnyddiol cael data o’r fath i bwysleisio’r newidiadau yn arferion myfyrwyr a chadarnhau mor bwysig ydyw.

Teimlai 62% yr hoffent weld technolegau digidol yn cael eu defnyddio i’r un graddau ag y maent yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd, yn hytrach na mwy. Mae yna dueddiad i feddwl ‘rydyn ni wedi gwneud rhywbeth, gadewch i ni weld sut y gallwn wthio i gyflawni’r peth nesaf/rhywbeth gwahanol’. Efallai bod angen i ni ganolbwyntio ar y pethau rydym yn eu gwneud ar hyn o bryd sy’n dda iawn, a gwella’r pethau hynny, yn hytrach na cheisio cyflwyno gwasanaethau newydd.

Roedd hefyd yn ddiddorol gweld beth roedd y myfyrwyr yn eu hystyried yn dechnolegau cynorthwyol. Doedden ni ddim yn siŵr a oedd y myfyrwyr wedi camddeall y cwestiwn, neu a oedd eu dealltwriaeth o’r cwestiwn yn wahanol. Ni fyddem yn ystyried llawer o’r pethau a nodwyd gan y myfyrwyr yn dechnolegau cynorthwyol (e.e. ap myfyrwyr, google, end note). Rydym yn tueddi i feddwl am dechnoleg gynorthwyol fel rhywbeth sy’n eich helpu os oes gennych angen penodol – efallai bod myfyrwyr yn gweld technoleg gynorthwyol fel ‘rhywbeth sy’n fy helpu’.

Y neges nesaf o’r gyfres ar DigiTracker:

Manteision rhedeg y traciwr a beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’r canfyddiadau?

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*