Dathlu rhagoriaeth mewn addysgu: Gwobrau Cwrs Eithriadol Blackboard PA

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd enillwyr Gwobrau Cwrs Eithriadol Blackboard yn derbyn eu gwobrau yn ystod seremonïau graddio’r wythnos hon.

Bydd Adam Vellender, Catherine O’Hanlon, Daniel Low a Stephen Chapman, enillwyr Gwobrau Cwrs Eithriadol 2017-2018 yn derbyn eu gwobrau yn ystod seremoni raddio eu hadran. Dangosodd yr holl fodiwlau buddugol safon uchel y dysgu a’r addysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth a gwnaethant ysbrydoli eraill i arloesi ac ymgysylltu’r myfyrwyr ag addysgu gweithredol ac roeddent yn cynnwys nifer o arferion eithriadol.Roedd modiwlau’r enillwyr yn cynnwys nifer o arferion eithriadol a chawsant Wobrau Cymeradwyaeth Uchel.

Bellach yn eu pumed flwyddyn, mae’r Gwobrau Cwrs Eithriadol yn cydnabod rhagoriaeth mewn dylunio cyrsiau, rhyngweithio a chydweithio, asesu a chefnogi dysgwyr. “Mae’r Gwobrau Cwrs Effeithiol yn rhoi cyfle arbennig i staff rannu eu gwaith gyda chydweithwyr eraill, myfyrio ar eu defnydd o offer megis Blackboard, a chael adborth am eu gweithgareddau addysgu gan eu cyfoedion. Rydym yn llongyfarch ein staff Cymeradwyaeth Uchel eleni ac yn annog staff eraill i ystyried cyflwyno eu modiwlau yn y dyfodol. Mae’r Grŵp E-ddysgu’n hapus i roi cyngor a chymorth i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael gwybod mwy am y Gwobrau Cwrs Eithriadol.” Kate Wright, Rheolwr y Grŵp E-ddysgu

I gael rhagor o wybodaeth gweler.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*