Adnoddau Sally Brown a Kay Sambell

Banner for Audio Feedback

Yn rhan o’n Gŵyl Fach Asesu, estynnodd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu wahoddiad i’r Athro Kay Sambell a’r Athro Sally Brown gynnal gweithdy i ystyried sut y gallai gwaith asesu esblygu oherwydd y newid yn ein harferion yn sgil y pandemig.

Drwy gydol y pandemig, daeth Kay a Sally yn ffigurau annatod yn y gwaith i ddatblygu arferion asesu Addysgu Uwch yn sgil cyhoeddi’u papur: The changing landscape of assessment: some possible replacements for unseen, time-constrained, face-to-face invigilated exams.

Yn rhan o’r gweithdy, recordiodd Sally a Kay y rhannau hyn: Gwella prosesau asesu a chynnig adborth ar ôl y pandemig: dulliau go iawn o wella sut mae myfyrwyr yn dysgu ac yn ymroi i’w hastudiaethau.

Os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol, gallwch weld y recordiadau drwy glicio yma:

Yn ogystal â’r recordiadau, gallwch weld cyhoeddiadau eraill gan Kay a Sally sy’n canolbwyntio’n benodol ar newid arferion ar eu tudalennau gwe.

One thought on “Adnoddau Sally Brown a Kay Sambell

  1. Pingback: Myfyrwyr fel cynhyrchwyr digidol | Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*