Datblygiad Proffesiynol Parhaus: Sesiynau Hanfodion E-ddysgu ym mis Ionawr 2021 – Beth sydd ymlaen?

Dyma drosolwg o’r sesiynau Hanfodion E-ddysgu y mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn eu cynnig i staff y Brifysgol yn ystod mis Ionawr. Cynigir sesiynau drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg a bydd sesiynau cyfrwng Cymraeg yn ymddangos â theitlau Cymraeg isod ac ar y wefan hyfforddi staff.

DyddiadTeitlAmserManylion
06-01-2021E-learning Essentials: Introduction to Blackboard (L & T: Online)15:00 - 16:00Manylion
07-01-2021E-learning Essentials: Introduction to Turnitin (L & T: Online)11:00 - 12:00Manylion
08-01-2021E-learning Essentials: Introduction to Panopto (L & T: Online)14:00 - 15:00Manylion
11-01-2021E-learning Essentials: Introduction to Component Marks Transfer (L & T: Online)11:00 - 12:00Manylion
12-01-2021Hanfodion E-ddysgu: Cyflwyniad i Blackboard, Panopto a Turnitin (D & A: Ar-lein)10:00 - 11:30Manylion
14-01-2021E-learning Essentials: Moving to Online Teaching (L & T: Online)10:00 - 11:30Manylion
15-01-2021E-learning Essentials: Using MS Teams for Learning and Teaching Activities (L & T: Online)11:00 - 12:00Manylion
18-01-2021Hanfodion E-ddysgu: Defnyddio MS Teams a symud i Addysgu Ar-lein (D & A: Ar-lein)14:00 - 15:30Manylion

Am restr lawn o’r holl sesiynau yn ystod y tymor ac i archebu lle ar unrhyw gwrs, ewch i’r wefan hyfforddi staff. Byddwn ni hefyd yn rhedeg cyfres o sesiynau E-ddysgu Uwch tymor nesaf ac fe gyhoeddwn wybodaeth bellach am y rhain yn y flwyddyn newydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o’n sesiynau, mae croeso i chi anfon e-bost at udda@aber.ac.uk.

Gan bawb o’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu, hoffwn ddiolch o galon i chi am gefnogi ein gwaith drwy gydol y flwyddyn, a hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*