Gweithdai Kate Exley

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi y bydd Dr Kate Exley yn cynnal dau weithdy ddydd Mawrth 24 Mawrth. 

Mae Dr Exley yn Uwch Swyddog Datblygu Staff ym Mhrifysgol Leeds ac yn Ymgynghorydd Addysg Uwch. Mae ganddi arbenigedd penodol mewn Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch, Asesu ac Achredu, Arolygu Myfyrwyr Ymchwil ac Adolygu Gyrfaoedd, a Chynllunio Cyrsiau a Newid yn y Cwricwlwm.

Mae’r gweithdai hyn wedi’u cynllunio’n benodol er mwyn cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r prosiectau Dysgu Gweithredol sydd ar y gweill ac sy’n rhan o Strategaeth Dysgu ac Addysgu 2019-2022. Bydd y gweithdai’n canolbwyntio ar Ddysgu Gweithredol wrth ddysgu grwpiau bach a mawr. Mae’r gweithdai’n agored i holl aelodau cymuned y Brifysgol ond argymhellwn yn gryf y dylai aelodau o staff sy’n cyfrannu at gyflwyno’r prosiectau Dysgu Gweithredol fod yn bresennol, neu eu bod yn enwebu rhywun i fod yno ar eu rhan. 

Er mwyn sicrhau y gall cynifer o bobl â phosibl fod yn bresennol, bydd y gweithdy’n cael ei gynnal ddwywaith – unwaith am 9.30am-12pm ac eto am 12.30-3pm.  Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig ac argymhellir eich bod yn archebu eich lle.

Er mwyn archebu, rhowch eich manylion yn y ffurflen ar-lein hon a nodwch pa weithdy yr hoffech fod yn bresennol ynddo.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y gweithdai hyn ebostiwch udda@aber.ac.uk.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*