Offer Blackboard ar gyfer Gwaith Grŵp (Blogpost 2): Blogiau

Group Work Banner

Blogiau Blackboard i Hyfforddwyr

https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Interact/Blogs

Dyddiadur ar-lein personol yw blog sy’n cael ei ddiweddaru’n gyson, gyda’r bwriad o’i rannu ag eraill. Mae gan y rhan fwyaf o flogiau nodwedd ar gyfer cynnig sylwadau, er mwyn i bobl allu ymateb i syniadau ei gilydd. Mae blogiau yn annog myfyrwyr i fynegi eu syniadau yn glir. Gall blogiau hefyd fynd i’r afael â’r angen i ymestyn gwahanol agweddau ar ddysgu cymdeithasol. O safbwynt yr hyfforddwr, mae blogiau yn ffordd effeithiol o gael blas ar weithgareddau’r myfyrwyr ac yn ffordd o rannu’r wybodaeth a’r deunyddiau a gesglir.

Mae’r hyfforddwyr yn creu ac yn rheoli blogiau yn Blackboard Learn, a dim ond defnyddwyr sydd wedi’u cofrestru all weld a chreu blogiau a chyflwyno sylwadau. Mae blogiau yn debyg i ddyddiaduron, a gallwch eu defnyddio ar gyfer aseiniad y byddwch yn ei raddio neu er mwyn casglu barn a gwybodaeth heb bennu gradd.

Blogiau Blackboard i Fyfyrwyr

https://help.blackboard.com/Learn/Student/Interact/Blogs

Eich dyddiadur ar-lein personol yw blog. Gall pob cofnod yn eich blog gynnwys unrhyw gyfuniad o eiriau, lluniau, dolenni cyswllt, amlgyfrwng, clytweithiau [mashups], ac atodiadau. Mae blogiau yn ffordd effeithiol ichi rannu gwybodaeth a deunyddiau a grëwyd a chasglu yn y cwrs. Gallwch bostio blogiau newydd ac ychwanegu sylwadau at flogiau sydd eisoes yn bodoli. Defnyddiwch eich blog i fynegi eich syniadau a’u rhannu â’r dosbarth.

Fel perchennog blog, gallwch greu cofnod a gall eich hyfforddwr a’ch cyd-fyfyrwyr ychwanegu sylwadau. Gall cwrs neu grŵp hefyd fod yn berchen ar flog. Yn yr ardal grŵp, gall holl aelodau’r grŵp greu cofnodion ar gyfer yr un blog, a’i ddatblygu. Gall unrhyw aelod o’r cwrs ddarllen a chyflwyno sylwadau ar flog grŵp, ond ni all greu cofnod os nad yw’r defnyddiwr yn aelod o’r grŵp. Gall eich hyfforddwr hefyd gynnig sylwadau a graddio cofnodion.

Gweler Cwestiynau a Holir yn Aml Aberystwyth ar Flogiau:

faqs.aber.ac.uk a chwilio “Blogiau”

One thought on “Offer Blackboard ar gyfer Gwaith Grŵp (Blogpost 2): Blogiau

  1. Pingback: Galwad am Astudiaethau Achos – Offer Rhyngweithiol Blackboard | Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*