Offer Blackboard ar gyfer Gwaith Grŵp (Blogpost 1)

Group Work Banner

Grwpiau Blackboard i Hyfforddwyr

https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Interact/Course_Groups

Mae dysgu cydweithredol yn cynnig llawer mwy o fanteision na hyfforddiant traddodiadol. Dengys yr astudiaethau fod myfyrwyr, wrth weithio mewn tîm, yn datblygu agweddau cadarnhaol, yn datrys problemau’n fwy effeithiol, ac yn profi mwy o falchder wrth lwyddo.

Gallwch drefnu’r myfyrwyr mewn grwpiau er mwyn iddynt ryngweithio â’i gilydd a chyflwyno eu gwybodaeth wrth ddysgu i werthfawrogi safbwynt eraill.

Gallwch greu grwpiau cwrs un ar y tro neu mewn setiau.

Yn yr Original Course View, mae gan bob grŵp ei hafan ei hun â dolenni cyswllt i’w cysylltu ag offer i helpu’r myfyrwyr i gydweithio. Dim ond chi ac aelodau’r grŵp all ddefnyddio offer y grŵp.

Yn y Control Panel, ehangwch yr adran Users and Groups a dewis Groups. Ar y tudalen Groups, gallwch weld a golygu eich grwpiau presennol, a chreu grwpiau newydd a setiau grwpiau.

Grwpiau Blackboard i Fyfyrwyr

https://help.blackboard.com/Learn/Student/Interact/Groups

Gall hyfforddwyr greu grwpiau o fyfyrwyr o fewn eu cyrsiau. Mae’r grwpiau fel arfer yn cynnwys nifer bychan o fyfyrwyr ar gyfer grwpiau astudio neu brosiectau. Mae gan y grwpiau hyn eu meysydd cydweithredu yn y cwrs er mwyn iddynt allu cyfathrebu a rhannu ffeiliau.

Bydd eich hyfforddwr yn eich gosod mewn grŵp neu’n eich galluogi i ddewis y grŵp y dymunwch ymuno ag ef. Bydd eich hyfforddwr yn dewis pa offer cyfathrebu a chydweithredu fydd ar gael i’r grŵp.

Picture showing Groups under the menu item groups

Gweler Cwestiynau a Holir yn Aml Aberystwyth am greu grwpiau:

Sut mae creu grŵp i fyfyrwyr yn Blackboard? (Staff)

faqs.aber.ac.uk/534 neu chwiliwch am “grwpiau”

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*