Fforwm Academi: Meithrin hunanddisgyblaeth mewn dysgwyr

Mae’r Grŵp E-ddysgu’n cynnal nifer o Fforymau Academi trwy gydol y flwyddyn. Diben y Fforymau Academi yw dod ag aelodau ynghyd ar draws y Brifysgol i drafod mater yn ymwneud â Dysgu ac Addysgu. Roedd ein Fforwm Academi ddiwethaf yn canolbwyntio ar Feithrin Hunanddisgyblaeth mewn Dysgwyr. Cafodd y pwnc hwn ei awgrymu yn dilyn Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol y llynedd. Yn y gynhadledd, gwnaeth Dr Simon Payne, Liz Titley a Liam Knox roi cyflwyniad ar hunanddisgyblaeth. Yn ogystal â hyn gwnaeth y Grŵp E-ddysgu gynnal Arddangosfa Academi ble roedd Simon yn cyflwyno strategaethau ar gyfer meithrin hunanddisgyblaeth.

Mae nodiadau llawn o’r Fforymau Academi ar gael ar Wici arbennig sydd ar gael yn y modiwl Dysgu trwy gyfrwng Technoleg, ac mae gan bob aelod o staff fynediad i hwn.

Ceir crynodeb o’n trafodaethau isod:

  • Strategaethau ar gyfer annog hunanddisgyblaeth mewn gweithgareddau dysgu ac addysgu
  • Mae myfyrwyr yn treulio mwy o amser yn dysgu y tu allan i’r dosbarth felly fe ddylem fod yn eu dysgu sut i ddysgu
  • Pa sgiliau sydd gan fyfyrwyr pan fônt yn cyrraedd a beth sydd angen i ni eu dysgu er mwyn iddynt fod yn ddysgwyr hunan-ddisgybledig
  • Sut allwn ni bwysleisio a mesur gwelliant

Os hoffech ymchwilio ymhellach i hunanddisgyblaeth gallwch wylio’r recordiad o Arddangosfa Academi Simon yn ddiweddar. Yn ogystal â hyn, efallai y bydd yr erthyglau hyn o ddiddordeb:

Cynhelir ein Fforwm Academi nesaf ar 9 Mai am 11yb a bydd yn canolbwyntio ar y pwnc ‘Sut mae gwybod fy mod yn addysgu’n llwyddiannus?’ Mae’r fforymau’n ffordd dda o rannu profiadau a dysgu gan eraill a hefyd myfyrio ar eich dulliau eich hun o ymdrin â’r pwnc. Os hoffech awgrymu pwnc ar gyfer Fforwm Academi y flwyddyn nesaf cysylltwch â ni. Gallwch gofrestru ar gyfer y Fforwm Academi drwy archebu ar-lein.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*