Galw am Gynigion: Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2022

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 10fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Dydd Llun 12 Medi – Dydd Mercher 14 Medi.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

Mae thema’r gynhadledd eleni:

Dylunio Addysgu Yfory: Arloesi, Datblygu a Rhagoriaeth

Dathlu 10 mlynedd o Gynadleddau Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth

Yn adlewyrchu’r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr.

Dyma prif gangen y gynhadledd eleni:

  • Addysgeg gynhwysol a chynaliadwy 
  • Dilysrwydd asesu, asesu dilys, ac ymgysylltu ag adborth
  • Sgiliau sgaffaldio ar draws y cwricwlwm a thu hwnt
  • Datblygu cymuned Prifysgol Ddwyieithog
  • Gweithio gyda myfyrwyr fel partneriaid i ddylunio dysgu 
  • Dysgu gweithredol yn y dirwedd addysg uwch heddiw

 Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu, yn enwedig os ydynt yn canolbwyntio ar ymgorffori a defnyddio technoleg wrth ddysgu. Mae croeso i chi gyflwyno pynciau eraill, hyd yn oed os nad ydynt yn cyd-fynd ag un o’r canghennau uchod.

Rydym yn annog cyflwynwyr i ystyried defnyddio fformatau amgen sy’n cyd-fynd â’r hyn a drafodir yn eu sesiynau. Gan hynny, ni fyddwn yn gofyn am fformat cyflwyno safonol, ond gofynnwn i chi gynnwys fformat, hyd y sesiwn ac unrhyw ofynion eraill a fo gennych wrth i chi wneud eich cynnig isod.

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 27 Mai 2022.

Anelwn at roi gwybod i chi am ganlyniad eich cais erbyn 17 Mehefin 2022. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Datblygu ac Addysgu am udda@aber.ac.uk.

One thought on “Galw am Gynigion: Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2022

  1. Pingback: Rob Nash: Deunyddiau Siaradwr Gwadd ar gael |

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*