Wythnos Dyslecsia: Dyslecsia Anweledig

Ysgrifennwyd gan Caroline White, Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr (caw49@aber.ac.uk)

Mae tua 16% o’r boblogaeth yn meddwl mewn modd dyslecsig. Ar hyn o bryd, mae tua 500 o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi datgelu Gwahaniaethau Dysgu Penodol, fel Dyslecsia. Mae myfyrwyr eraill yn gobeithio anghofio’r profiadau negeddol sy’n gysylltiedig â’r gair “dyslecsia” neu maen nhw’n methu fforddio’r broses asesu ac felly dydyn nhw ddim yn manteisio ar y Cymorth Sgiliau Dysgu.

Mae rhai sydd â dyslecsia yn cael yn anhawster yn yr ysgol ond wedyn yn ffynnu yn y brifysgol ac yn ennill gwobrau am draethodau. Mae’r modd y mae rhai eraill dyslecsig yn gweithio yn parhau nes bydd eu hamgylchedd yn newid ee pan fydd eu gwaith darllen yn cynyddu yn sylweddol. Mae’r problemau yn codi fel arfer pan mae  anghysondeb rhwng cyflwyniad y deunydd dysgu a dull yr unigolyn o ddysgu.

Mae sgilliau dyslecsig yn sylfaenol i lawer o waith academaidd. Mewn rhai agweddau fel canfod, dychmygu, cyfathrebu, rhesymu, cysylltu ac archwilio, ceir bod llawer o feddylwyr dyslecsig yn well, ar gyfartaledd.   Y perygl yw bod y rhagoraethau hyn yn mynd ar goll pan fydd cyfathrebu mewn ysgrifen yn cael ei ddefnyddio i fesur faint mae rhywun yn deall.

3 argymhelliad ar gyfer dysgu a chefnogi myfyrwyr dyslecsig:

            Byddwch yn benodol– gall myfyrwyr wedyn defnyddio eu hegni i weithio’n fwy effiethiol a phrofi llai o bryder

            Byddwch yn dryloyw – fel y gall myfyrwyr ddeall dulliau datblygu sgiliau academig

            Byddwch yn ystyriol– gan fod profiadau myfyrwyr mor wahanol, gan gynnwys effeithiau’r pandemig

Adnoddau

Rhestr wirio ar gyfer Addysgu Cynhwysol (Aber)

Fideo Byr Aberyswyth

Dyslecsia (PowerPoint)

Chynhwysiant (PowerPoint)

Fideos TedEx

The Creative Brilliance of Dyslexia | Kate Griggs (15 mins) https://www.youtube.com/watch?v=CYM40HN82l4

The true gifts of a dyslexic mind | Dean Bragonier (17 mins) https://www.youtube.com/results?search_query=dyslexia+ted+talk

Gwefannau allanol

Made by Dyslexia https://www.madebydyslexia.org

British Dyslexia Association https://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexia Yn cynnwys cwrs hyfforddi ar-lein BDA am ddim – dyslecsia ac iechyd meddwl – yn ystod Wythnos Dyslecsia

Microsoft Learning Tools https://www.microsoft.com/en-gb/education/products/learning-tools

One thought on “Wythnos Dyslecsia: Dyslecsia Anweledig

  1. Pingback: Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 12/10/2021 | Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*