Sesiwn Fforwm yr Academi olaf y flwyddyn

Hoffem eich gwahodd chi i sesiwn Fforwm yr Academi olaf y flwyddyn a fydd yn cymryd lle ar 24 Mai.  

Bydd y sesiwn hon yn gyfle i ni edrych yn ôl ar raglen Fforwm yr Academi eleni, a gynlluniwyd yn benodol i gefnogi staff i addysgu mewn gwahanol ffyrdd mewn ymateb i’r pandemig, a myfyrio ar yr hyn y gallwn ei ddatblygu ymhellach.  

Y pynciau y gwnaethom ymdrin â hwy eleni oedd: 

  • Creu Cymuned Dysgu ac Addysgu 
  • Creu Podlediadau yn Panopto 
  • Pam a sut i helpu myfyrwyr i fyfyrio ar eu dysgu 
  • Strategaethau Cymhelliant ar gyfer Ymgysylltu â Dysgu Ar-lein 
  • Sut alla i gynllunio gweithgareddau ar-lein a gweithgareddau wyneb yn wyneb? 
  • Sut alla i wneud fy addysgu’n fwy cynhwysol? 
  • Sut alla i ymgorffori lles yn y cwricwlwm? 
  • Paratoi myfyrwyr ar gyfer asesiadau 

Gobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno â ni.    

Sicrhewch le ar gyfer y sesiwn 

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*