Modiwl Blackboard Cefnogi eich Dysgu

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd hon, gwnaeth adrannau amrywiol ledled y Brifysgol gyfrannu at greu Gweddalennau Cefnogi eich Dysgu. Er bod casglu’r holl wybodaeth hanfodol mewn un lle wedi bod yn ddefnyddiol, roeddem yn chwilio am ffordd i gyflwyno’r wybodaeth mewn fformat mwy rhyngweithiol a hygyrch.

Gwnaethom greu’r gyfundrefn Cefnogi eich Dysgu ar Blackboard sy’n cynnwys yr holl wybodaeth o’r gweddalennau ynghyd â rhywfaint o adnoddau ychwanegol megis y Canllaw Cyflym i Lwyddiant Myfyrwyr yn ogystal â phwyntiau cyflwyno ymarfer.

Supporting your Learning module has a menu on the left hand side that you can navigate the different pages from

Cynhaliwyd nifer o sesiynau hyfforddi ‘Helpu Myfyrwyr i Fanteisio i’r Eithaf ar Ddysgu Ar-lein’ gydag Arweinwyr Cyfoed, Cynorthwywyr Preswyl, Cynrychiolwyr Myfyrwyr a staff Cymorth i Fyfyrwyr a dangoswyd iddynt y gyfundrefn Cefnogi eich Dysgu. Cafwyd adborth cadarnhaol a gwnaethpwyd newidiadau yn seiliedig ar eu sylwadau. Rydym hefyd wedi gofyn am adborth gan y Cyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu.

Gall holl fyfyrwyr a staff ddod o hyd i’r gyfundrefn ‘Cefnogi eich Dysgu’ o dan y tab ‘Fy Nghyfundrefnau’.

Supporting your Learning module is located under My Organisations on BB

Gobeithio y bydd yn eu cefnogi i ddod o hyd i wybodaeth hanfodol mewn modd mwy effeithlon yn ogystal â gwella prosesau cynefino amrywiol. Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech rannu’r adnodd hwn â’r holl fyfyrwyr a staff yn eich adrannau a’i ddefnyddio pan fo’n briodol.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*