Helo gan un o’ch Arbenigwyr Dysgu Ar-lein newydd

Sionedyn sefyll ar prom Aberystwyth

Helo, Sioned ydw i ac rwy’n un o dri Arbenigwr Dysgu Ar-lein sydd newydd ymuno â’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu (UGDA) yn ddiweddar.

Cefais fy ngeni a’m magu yn Aberystwyth, ac rwy’n teimlo’n gyffrous iawn i ddychwelyd i’r Brifysgol, ar ôl cwblhau fy BSc, MSc a PhD yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (ADGD). Wrth gwblhau fy PhD, bûm yn ffodus iawn o gael y cyfle i ddysgu yn DGES ar amrywiaeth o fodiwlau cyfrwng Cymraeg a Saesneg a deuthum yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch yn 2019. Ym mis Gorffennaf 2019 cefais fy nghyflogi gan Menter a Busnes, yn y lle cyntaf i wneud gwaith ymchwil ar fesur allyriadau nwyon tŷ gwydr ar ffermydd Cymru, ac yna fel Rheolwr Datblygu a Mentora, gan roi arweiniad i arweinwyr sy’n rhedeg grwpiau trafod wyneb yn wyneb ac ar-lein gyda ffermwyr Cymru.

Edrychaf ymlaen at fanteisio ar fy mhrofiadau yn y gorffennol, gan ddysgu gan gyd-weithwyr eraill yn UGDA a chan staff ar draws y Brifysgol, i rannu arferion gorau ar ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Fel siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, edrychaf ymlaen yn fawr iawn i gael y cyfle i helpu i ddatblygu’r ddarpariaeth o gyrsiau hyfforddi Cymraeg ar-lein i staff y brifysgol.

Os hoffech drafod unrhyw beth sy’n ymwneud â dysgu ar-lein, mae croeso i chi gysylltu â mi yn Gymraeg neu’n Saesneg ar sil12@aber.ac.uk.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*