Parhad Dysgu ac Addysgu

Distance Learner Banner

Mae’r Cwestiynau Cyffredin hyn yn amlinellu’r offer e-ddysgu sydd ar gael i staff i sicrhau bod y gwaith dysgu yn parhau yn ddi-dor. 

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth ar weithio gartref yn y Cwestiynau Cyffredin yma

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau Adnoddau Dynol (AD) ar weithio gartref ar wefan AD yma

Argymhellwn bod staff a myfyrwyr yn defnyddio porwyr gwe Google Chrome neuMozilla Firefox

Blackboard fel Amgylchedd Dysgu

Beth alla i ei wneud?Sut mae gwneud hynny?
Ymgyfarwyddwch â BlackboardGweler ein Canllaw ar sut i ddefnyddio Blackboard   Os nad ydych yn gweld eich holl fodiwlau gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i gofrestru staff ar fodiwlau Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Blackboard
Rheolwch eich deunydd dysgu yn effeithiolGweler ein Cwestiynau Cyffredin am uwchlwytho ffeiliau a deunydd i Blackboard   Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i reoli eich dolenni a’ch ffolder Gweler ein Rhestr wirio ar gyfer creu dogfennau hygyrch
Defnyddiwch Gyhoeddiadau yn Blackboard i gyfathrebu â’r myfyrwyr ar eich modiwlGweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu cyhoeddiad yn Blackboard
Gadewch i’ch myfyrwyr wybod sut i gysylltu â chi drwy ychwanegu manylion cyswllt i’ch proffilGweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu gwybodaeth am staff i fodiwl ar Blackboard
Defnyddiwch brofion ac arolygon yn Blackboard ar gyfer asesiadau ffurfiannolGweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i greu prawf neu arolwg yn Blackboard   Gweler ein canllaw ar brofion ac arolygon
Galluogi myfyrwyr i gysylltu â chi ac â’i gilydd trwy gyfrwng bwrdd trafodGweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu bwrdd trafod i’ch modiwl ar Blackboard   Gweler eincanllaw ar fyrddau trafod
Defnyddiwch flogiau, cyfnodolion a wicis y gall myfyrwyr eu hystyried a chydweithio arnynt.Gweler ein canllaw ar flogiau   Gweler ein canllaw ar wicis Gweler ein canllaw ar gyfnodolion

E-gyflwyno

Beth alla i ei wneud?Sut mae gwneud hynny?
Ymgyfarwyddwch â defnyddio Turnitin ar gyfer E-gyflwynoGweler ein Canllaw Cyflym i Turnitin   Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Turnitin
Creu mannau cyflwyno Turnitin y gall eich myfyrwyr eu defnyddio i gyflwyno eu haseiniadauGweler ein Cwestiynau Cyffredin am greu mannau cyflwyno Turnitin
Marcio gwaith a gyflwynir trwy Turnitin a darparu adborth ar-leinGweler ein Cwestiynau Cyffredin am farcio aseiniadau yn Turnitin

Recordio Darlithoedd

Beth alla i ei wneud?Sut mae gwneud hynny?
Gosodwch Panopto ar eich cyfrifiadur fel bod modd i chi wneud recordiadau o ble bynnag yr ydych yn gweithioGweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Panopto ar eich cyfrifiadur
Gwnewch yn siŵr bod eich meicroffon yn gweithioGweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i wneud yn siŵr bod eich meicroffon yn gweithio
Gwneud recordiad gan ddefnyddio PanoptoGweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i wneud recordiad gan ddefnyddio Panopto
Ychwanegwch gwisiau i’ch recordiad PanoptoGweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu cwisiau i’ch recordiad Panopto

Cyfarfodydd Rhithwir

Beth alla i ei wneud?Sut mae gwneud hynny?
Ymgyfarwyddwch â defnyddio Skype for Business i gynnal cyfarfodydd rhithwir.Gweler ein Canllaw ar ddefnyddio Skype for Business   Gweler ein Skype for Business Guide for Learning and Teaching Activities. 
Gosodwch Skype for Business ar eich cyfrifiadurGweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Windows)   Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Android) Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Mac)
Trefnwch gyfarfod neu sesiwn ddysgu rithwirGweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i gynnal cyfarfod neu fideo-gynhadledd gan ddefnyddio Skype for Business

I gael rhagor o gymorth ac arweiniad gweler y tudalennau E-ddysgu a’n tudalen Canllawiau a Dogfennau

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*