Yr Athro John Traxler – Cyflwyniad yn ein Cynhadledd Fechan

Mini Conference Logo

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi mai’r Athro John Traxler fydd y prif siaradwr yn ein Cynhadledd Fer. Bydd y gynhadledd fer yn canolbwyntio ar Waith Grŵp ac Asesiad Grŵp ac fe’i cynhelir ddydd Llun 16 Rhagfyr.

Mae John Traxler, FRSA, yn Athro mewn Dysgu Digidol yn y Sefydliad Addysg ym Mhrifysgol Wolverhampton. Mae’n un o arloeswyr dysgu symudol, ac mae wedi bod yn gysylltiedig â phrosiectau ers 2001 pan oedd yn gloriannydd ar gyfer m-learning, y prosiect mawr cyntaf yn yr UE. Ef yw Cyfarwyddwr Sefydlol a chyn Is-Lywydd yr International Association for Mobile Learning. Mae’n gyd-olygydd Mobile Learning: A Handbook for Educators and Trainers, a Mobile Learning: the Next Generation, sydd ar gael mewn Arabeg, a gyda’r Athro Agnes Kukulska-Hulme, Mobile Learning and Mathematics, Mobile Learning and STEM: Case Studies in Practice, and Mobile Learning in Higher Education: Challenges in Context, a nifer o areithiau, paneli, papurau, erthyglau a phenodau ar bob agwedd ar ddysgu gyda theclynnau symudol. Mae ei bapurau wedi cael eu dyfynnu dros 6000 o weithiau. Mae wedi gweithio ar nifer o ymgyrchoedd a phrosiectau dysgu digidol. Mae ei dybiaethau presennol yn canolbwyntio llai ar ’ddysgu symudol’ fel o’r blaen, ac yn hytrach ar effaith argaeledd byd-eang technoleg ddigidol bersonol gysylltiol ar berchnogaeth, sylwedd a natur gwybod a dysgu yn ein cymdeithasau. 

Bydd y rhaglen lawn yn cael ei chyhoeddi’n fuan. Yn y cyfamser, gallwch archebu lle ar y digwyddiad ar-lein. Os hoffech gyflwyno cynnig i’r gynhadledd fer eleni, llenwch y ffurflen hon ar-lein cyn dydd Llun 18 Tachwedd. 

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*