Newidiadau i Fideo-Gynadledda

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn newid y ddarpariaeth Fideo-Gynadledda i Skype for Business. Mae’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu wedi bod yn gweithio â chydweithwyr ar draws y Gwasanaethau Gwybodaeth i newid y ddarpariaeth hon.

Gall 250 o bobl gymryd rhan mewn gweminar Skype for Business. Gallwch atodi dogfennau i gyfranogwyr eu hadolygu o flaen llaw. Yn ogystal â hyn gallwch ddewis y cynnwys yr hoffech ei ddangos i’ch cyfranogwyr, o alwadau sain i gipio sgrin a chyflwyniadau PowerPoint. Mae Skype for Business wedi’i integreiddio’n llawn ag Office 365 a dim ond cysylltiad â’r Rhyngrwyd sydd ei angen ar gyfranogwyr y gynhadledd i gymryd rhan yn y cyfarfod.

Bydd yr ystafelloedd Fideo-Gynadledda presennol yn cael eu diweddaru ag offer newydd ar gyfer Skype for Business. Gallwch eisoes lawrlwytho Skype for Business. Mae rhagor o gyngor ar gael yma.

Byddwn yn cynnig 2 sesiwn hyfforddi wahanol ar ddefnyddio Skype for Business a gallwch gofrestru yma.

  • Skype for Business i Drefnwyr Cyfarfodydd

Mae’r sesiwn hon ar gyfer y rhai sy’n trefnu cyfarfodydd. Byddwn yn edrych ar sut i drefnu cyfarfod drwy ddefnyddio Outlook, sut i anfon y cais am gyfarfod i gyfranogwyr, rheoli rhyngweithio’r cyfranogwyr, a rhannu dogfennau â chyfranogwyr cyn y cyfarfod.

  • Skype for Business ar gyfer Gweithgareddau Addysgu

Yn ogystal â’r uchod, byddwn hefyd yn edrych ar nodweddion rhyngweithiol Skype for Business a all wella Dysgu ac Addysgu. Byddwn yn rhoi cyngor ar strategaethau y gallwch eu defnyddio ar gyfer addysgu rhithwir.

Gall gweminarau wella’r ddarpariaeth dysgu ac addysgu, yn arbennig i fyfyrwyr nad ydynt yn astudio ar y campws. Mae gan JISC gyfarwyddyd ar sut i ddefnyddio Gweminarau mewn addysg, ac maent ar gael yma.

Rydym wedi cynorthwyo’r Adran Addysg i gynnal rhai gweminarau, a cheir rhagor o wybodaeth amdanynt yma. Yn ogystal â hyn, rydym hefyd yn cynnal rhai gweminarau ar offer a darpariaeth E-ddysgu.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*