Cyhoeddi Prif Siaradwr y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Helen Beetham

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi mai’r prif siaradwr ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol eleni fydd Helen Beetham.

Mae Helen yn ymgynghorydd addysg, ymchwilydd, ysgrifennwr, ac arweinydd prosiect digidol, sy’n canolbwyntio’n benodol ar lythrennedd digidol dysgwyr. Yn ddiweddar, gwnaeth Helen helpu i ddatblygu arolwg Mewnwelediad Digidol Jisc. Prifysgol Aberystwyth oedd un o’r Prifysgolion a gymerodd ran yn y prosiect hwn (gallwch ddarllen mwy am y darganfyddiadau a’r prosiect ar ein blog).

Mae trydydd rhifyn o gasgliad a olygodd Helen ar y cyd â Rhona Sharpe yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf eleni, ac mae hyn yn digwydd cyd-daro â dyddiadau’r gynhadledd. Mae’r llyfr, Rethinking Pedagogy for a Digital Age, yn dod â datblygiadau diweddar a damcaniaethau beirniadol ar gynllunio gweithgareddau dysgu ynghyd sy’n canolbwyntio ar y dysgwr, yn hygyrch, ac yn cynnwys astudiaethau achos ac ymchwil ar draws y sector.

Yn ogystal â chyflwyno’r prif gyflwyniad ar ddatblygiad y cwricwlwm a dysgu digidol, bydd Helen hefyd yn cynnig gweithdy i’r cynrychiolwyr er mwyn iddynt allu cymhwyso’r hyn y maent wedi’i ddysgu i’w cyd-destunau a’u cwricwlwm eu hunain. Byddwn yn defnyddio’r data a’r darganfyddiadau o’r prosiect Mewnwelediad Digidol i gefnogi’r gwaith hwn.

Cynhelir y gynhadledd rhwng 8-10 Gorffennaf 2019 a gall cynrychiolwyr archebu lle yma.

Bydd drafft o amserlen y gynhadledd ar gael ar ein gweddalennau’n fuan.

Mae Helen yn trydar ar @helenbeetham ac yn ysgrifennu blogiau (weithiau) ar digitalthinking.org.uk.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*