Galwad am Gynigion: Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2019

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 7fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Dydd Llun 8 Gorffennaf – Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2019.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion yma.

Mae thema’r gynhadledd eleni, Dysgu o Ragoriaeth: Arloesi, Cydweithio, Cymryd Rhan!,yn adlewyrchu’r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr. Dyma dair prif gangen y gynhadledd eleni:

  • Sut mae myfyrwyr yn dysgu
  • Cynllunio dysgu effeithiol ac arloesol
  • Addysgu drwy ymchwil i ehangu dysgu
  • Profiadau dysgu cydweithredol a chyfranogol

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu, yn enwedig os ydynt yn canolbwyntio ar ymgorffori a defnyddio technoleg wrth ddysgu. Mae croeso i chi gyflwyno pynciau eraill, hyd yn oed os nad ydynt yn cyd-fynd ag un o’r canghennau uchod.

Rydym yn annog cyflwynwyr i ystyried defnyddio fformatau amgen sy’n cyd-fynd â’r hyn a drafodir yn eu sesiynau. Gan hynny, ni fyddwn yn gofyn am fformat cyflwyno safonol.

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 10 Mai 2019.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Grŵp E-ddysgu am eddysgu@aber.ac.uk, neu ffonio ar estyniad 2472.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*