Blackboard Learn Ultra: Diweddariad am y prosiect

Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn newydd, rydym yn cynllunio ar gyfer cam nesaf ein prosiect Blackboard Learn Ultra.

Dros y chwe mis nesaf, byddwn yn ystyried:

  • Gwelliannau i’n proses creu cyrsiau
  • Templedi cwrs
  • Adolygu’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol

Fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o’r gwaith ar gyfer rhan gyntaf y flwyddyn yn ymwneud â Mudiadau.

Mae Mudiadau’n cynnig yr un nodweddion â Chyrsiau ond nid ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer modiwlau a addysgir.

Mae Mudiadau nodweddiadol yn cynnwys:

  • Mudiadau Adrannol sy’n cynnwys gwybodaeth i staff a myfyrwyr
  • Mudiadau Hyfforddi
  • Mudiadau Pwrpasol yn ôl y gofyn

Yn rhan o’r gwaith hwn, rydym yn adolygu’r holl Fudiadau presennol i leihau eu nifer a sicrhau bod eu hangen o hyd.

Byddwn hefyd yn datblygu polisi i sicrhau bod gennym ffordd glir o reoli ceisiadau am Fudiadau newydd.

Byddwn yn cysylltu â pherchnogion Mudiadau maes o law.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth am ddefnyddio Ultra, cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*