Cyfarchion yr ŵyl a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Cyfarchion yr ŵyl gan bawb yn yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Llongyfarchiadau mawr i’r rhai ohonoch a gwblhaodd y cymhwyster Addysgu i Uwchraddedigion ym Mhrifysgol Aberystwyth. Llongyfarchiadau i gyfranogwyr y TUAAU a fynychodd y seremoni Raddio nôl ym mis Gorffennaf yn ogystal â’r rhai a gyflwynodd eu gwaith cwrs terfynol y mis hwn. Hefyd, llongyfarchiadau i’r rhai a gyflawnodd statws Cymrawd Cyswllt, Cymrawd neu Uwch Gymrawd drwy’r cynllun ARCHE, yn ogystal ag enillwyr ein Gwobrau Cwrs Nodedig.

Eleni, rydym wedi mwynhau gweithio gyda chi ar bynciau megis deallusrwydd artiffisial (DA), y Fframwaith Goruchwylio, dysgu gweithredol ac agweddau eraill ar gynllunio dysgu, ac wrth gwrs, Blackboard Learn Ultra.

Diolch i’n siaradwyr allanol sydd wedi ymuno â ni dros y flwyddyn, a’r holl siaradwyr yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol ym mis Gorffennaf, sef ein cynhadledd fwyaf eto. Diolch yn ogystal i gydweithwyr o adrannau eraill sydd wedi cynnal sesiynau i ni ac i bawb sydd wedi mynychu.

Gobeithio y cewch gyfle i orffwyso dros y gwyliau, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2024 – Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Photograph of LTEU: Mary Jacob, Kate Wright, Annette Edwards, Jim Woolley, Branwen Rhys, Rob Francis, Keziah Garratt-Smithson. Not pictured, Ian Archer

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*