Gweithdai DPP Trace sydd i ddod

Bydd Sara Childs yn cyflwyno dau weithdy dros yr wythnosau nesaf yn seiliedig ar ganfyddiadau ymchwil parhaus ar gyfathrebu sy’n ystyriol o drawma. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i fod yn un o’r unig ddwy brifysgol yng Nghymru sy’n ystyriol o drawma ynghyd â phrifysgol Wrecsam. Ar hyn o bryd rydym ar ganol cam hunanasesu prosiect dwy flynedd, a bydd y cam nesaf yn nodi prosiectau unigol ar gyfer gwella ein dull sy’n ystyriol o drawma. Ochr yn ochr â hynny, cynigir sesiynau i’r gymuned sy’n codi ymwybyddiaeth o ddulliau sy’n ystyriol o drawma.

Bydd y gweithdai sydd ar y gweill yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n ymwneud ag addysgu, neu rolau sy’n cynnwys cyswllt uniongyrchol â myfyrwyr, ddatblygu eu hymarfer i ymgorffori’r ymchwil arloesol hwn.

Towards a trauma-informed approach – theory and reflective practice Part 1

Dyddiad: 5/12/23 15.00-16.00

Lleoliad:  Hugh Owen E3

Towards a trauma-informed approach – theory and reflective practice Part 2

Dyddiad: 12/12/23 14.00-16.00

Lleoliad:  Hugh Owen E3

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*