Hyfforddiant Blackboard Ultra

Blackboard Ultra icon

Yn y blogbost hwn byddwn yn sôn am yr hyfforddiant yr ydym wedi bod yn ei greu fel ein bod yn barod i ddechrau defnyddio Blackboard Ultra.

Byddwn yn cynnig sesiwn hyfforddi Hanfodion E-ddysgu:  Cyflwyniad i Blackboard Ultra. Byddwn yn cysylltu â’ch cyfarwyddwr dysgu ac addysgu yn eich adran i drefnu hyn, gan gynnig naill ai sesiwn ar-lein neu wyneb yn wyneb.

Yn y sesiwn hon, byddwn sôn am yr hyn y mae angen i gydweithwyr ei wneud i gael eu modiwlau yn barod ar gyfer mis Medi. Prif ganlyniad y sesiwn hon yw y bydd cydweithwyr yn gallu sicrhau’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol. Mae’r sesiwn yn cynnwys rhai awgrymiadau ar gynllunio, trosolwg o’r elfennau dadansoddi sydd ar gael yn Blackboard Ultra, yn ogystal â sut i greu mannau cyflwyno Turnitin, dolenni i’ch rhestr ddarllen, a dolenni Panopto. Byddwn yn eich cyflwyno i’r offer rhyngweithiol mwyaf diweddar: Trafodaethau a Chyfnodolion. Yn ogystal â hyn, byddwn yn edrych ar y llif gwaith newydd ar gyfer creu Aseiniadau Blackboard, Profion Blackboard a’r Llyfr Graddau.

Os na allwch ddod i sesiwn eich adran, rydym hefyd yn cynnig sesiynau’n ganolog.   

 Yn ychwanegol at y sesiwn hon, rydym yn cynnal rhai Sesiynau E-ddysgu Uwch a drefnwyd yn ganolog:

  • E-ddysgu Uwch: Cyflwyniad i Drafodaethau
  • E-ddysgu Uwch: Cyflwyniad i Gyfnodolion
  • E-ddysgu Uwch: Cyflwyniad i Brofion
  • E-ddysgu Uwch: Cynllunio Dewisiadau Eraill yn lle Wici
  • E-ddysgu Uwch: Cynllunio Dewisiadau Eraill yn lle Blogiau

Caiff y sesiynau hyn eu hysbysebu ar ein safle archebu cyrsiau.

Os yw’r sesiwn yn cael ei chynnal ar-lein, byddwch yn cael dolen Teams dros e-bost. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ddechrau defnyddio Blackboard Ultra, cysylltwch â ni eddysgu@aber.ac.uk.  

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*