Galw am Gynigion: Cynhadledd Fer – Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi ein Cynhadledd Fer nesaf.

Ar 20 Rhagfyr, byddwn yn cynnal digwyddiad ar-lein i drafod Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch.

Yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni, cawsom gwmni Dr Alex Hope o Brifysgol Northumbria, a fu’n siarad am sut y gallem gynnwys Cynaliadwyedd yn y Cwricwlwm. Gallwch wrando ar sgwrs Alex o’r gynhadledd ar-lein.

Os hoffech gyfrannu at y digwyddiad, ymatebwch i’r Galw am Gynigion erbyn dydd Gwener 18 Tachwedd 2022.

Gallai’r pynciau posibl gynnwys:

  • Cynaliadwyedd yn y Cwricwlwm
  • Asesu a Chynaliadwyedd
  • Datblygu Myfyrwyr sy’n ymwybodol o Gynaliadwyedd
  • Olrhain Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig

Mae’n bosibl archebu lle ar gyfer y digwyddiad undydd nawr – archebwch ar-lein.

Bydd cyflwynwyr allanol yn ymuno â ni yn y digwyddiad felly cofiwch gadw llygaid ar ein blog wrth i ni gyhoeddi ein rhaglen.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, rhowch wybod i ni: udda@aber.ac.uk.  

Learning and Teaching Conference 2020 Logo

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*