Cadwch y Dyddiad: Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi dyddiad yr 10fed Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu. Cynhelir y gynhadledd o ddydd Llun 12 Medi hyd ddydd Mercher 14 Medi 2022.

Cadwch lygad am Alwadau am Gynigion a chyhoeddi thema’r gynhadledd. Yn ôl ein harfer, byddwn yn diweddaru ein tudalennau gwe ynghylch y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn ogystal â’n blog er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ynghylch sut mae pethau’n datblygu.

Mae gennym hefyd Grŵp Llywio’r Gynhadledd sy’n helpu gyda threfnu, cynllunio a chyhoeddusrwydd y gynhadledd. Mae’r Grŵp Llywio’n cwrdd ambell waith yn ystod y flwyddyn. Os hoffech ymuno â’r Grŵp Llywio ar gyfer cynhadledd y flwyddyn nesaf, e-bostiwch udda@aber.ac.uk.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*