Diweddariad i’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol ar Blackboard

Distance Learner Banner

Mae’r Pwyllgor Gwella Academaidd wedi cymeradwyo’r diweddariad i’r Isafswm Presenoldeb Gofynnol ar Blackboard ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod. 

Newidiwyd yr isafswm presenoldeb y llynedd yn sgil y ffaith bod mwy o’r addysgu’n digwydd ar-lein. Wrth i’r Brifysgol baratoi ar gyfer mis Medi, mae’r isafswm presenoldeb wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu unrhyw newidiadau.

Gallwch weld yr isafswm presenoldeb ar ein tudalennau gwe. 

Mae’r isafswm presenoldeb hefyd yn cynnwys rhestr wirio fel y gallwch wirio’n gyflym bod eich modiwl yn cydymffurfio â’r isafswm presenoldeb.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am greu cynnwys yn Blackboard, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin Blackboard, ein Canllawiau Blackboard, neu cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk).

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*