Cymorth ychwanegol i staff addysgu ar gyfer dysgu ar-lein

Mae’r misoedd diweddar wedi dod â chynnydd disgwyliedig am addysgu uchel ei ansawdd ar-lein. Yn y flwyddyn academaidd i ddod, gan y bydd cyfran fawr o’r addysgu yn parhau i gael ei ddarparu ar-lein, bydd tri Arbenigwr Dysgu Ar-lein yn ymuno â’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu. Byddant yn cynorthwyo’r Uned i gynllunio a chyflwyno rhaglen uchelgeisiol o hyfforddiant i holl staff addysgu PA. Nod y rhaglen hon yw gwneud yn siŵr bod modd i holl staff y Brifysgol gyflwyno gweithgareddau dysgu addysgegol-effeithiol, o dan ein hamodau dysgu newydd.

Hoffem roi croeso cynnes i aelodau newydd ein tîm.

Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*