Rhagolwg ar 6ed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu PA: Mynd â Dysgu Myfyrwyr i’r Lefel Nesaf, 11 – 13 Medi

Rydym yn falch o gyhoeddi’r newyddion cyffrous mai’r Athro Jonathan Shaw, Lauren Heywood ac Oliver Wood o Disruptive Media Learning Lab (DMLL) Prifysgol Coventry fydd yn rhoi’r prif anerchiad a darparu gweithdai i’r gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni. Cyfarwyddwr y DMLL, yr Athro Jonathan Shaw, fydd yn rhoi’r prif anerchiad, a Lauren Heywood ac Oliver Wood, Cynhyrchwyr Arloesol a Chymunedol y DMLL fydd yn darparu gweithdai rhyngweithiol.

Nod DMLL Prifysgol Coventry yw “torri ac ail-wneud y dulliau presennol o ddarparu addysg uwch” ac maent wedi ymrwymo i ysbarduno gwaith arloesol a mabwysiadu dulliau arloesol o gynllunio cwricwla ac ymarfer, a mentrau technoleg addysg. Maent hefyd yn pwysleisio gwerth chwarae yn “rhan bwysig o ddysgu!” Maent yn cynnig cronfa o strategaethau ar gyfer cynyddu rhyngweithio, cynorthwyo â sgiliau datrys problemau ac ysbrydoli dadleuon. Mae eu cronfa i’w chael yma ac mae fideos o’u gwaith i’w gweld yma.

Rydym yn awyddus i glywed y trafodaethau, y syniadau a’r hwyl a gynhyrchir gan Disruptive Media Learning Lab, a gobeithio y byddant yn cynnig inni ddulliau arloesol y gallwn eu rhoi ar waith yn uniongyrchol yn ein dysgu.

Cewch gofrestru am y gynhadledd yma. Gweler ein blog am y newyddion diweddaraf am y gynhadledd. Ceir drafft o amserlen y gynhadledd eleni, a fydd yn canolbwyntio ar Fynd â Dysgu Myfyrwyr i’r Lefel Nesaf ar ein gwefannau cyn hir.

Llun drwy garedigrwydd Disruptive Media Learning Lab, Prifysgol Coventry.

Mae Cyfarwyddwr DMLL, yr Athro Jonathan Shaw, yn ysbarduno gwaith arloesol wrth gynllunio cwricwla, mannau dysgu ac yn arwain ar “roi mentrau technoleg addysg blaengar ar waith”.

Arweinir y gweithdai gan Gynhyrchwyr Arloesol a Chymunedol DMLL Prifysgol Coventry.

Mae Oliver a Lauren yn hybu dysgu gwrthdro a chwareus fel y bydd pobl yn gallu ailystyried y dulliau traddodiadol o ddysgu. Cydweithiant â staff dysgu er mwyn eu helpu i greu “profiadau addysgol newydd, cyffrous a chyfoethog” https://dmll.org.uk/about/.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*