Gwybodaeth i Oruchwylwyr

Llongyfarchiadau i Dr Gareth Hoskins, y Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, a’r Athro Reyer Zwiggelaar, Cyfrifiadureg/Pennaeth Ysgol y Graddedigion, ar lwyddo, ym mis Rhagfyr 2022, i ennill gwobr Goruchwyliwr Ymchwil Cydnabyddedig UKCGE. Mae’r dyfarniad hwn yn fframwaith cenedlaethol sy’n cyd-fynd â rôl Goruchwyliwr yn y Brifysgol ac sy’n cefnogi datblygiad goruchwylwyr yn y sector.

Mae gennym adnodd cymorth mewnol ar gyfer y rhai ohonoch a allai fod â diddordeb mewn gwneud cais am y dyfarniad hwn, felly cysylltwch ag Annette Edwards, UDDA sfastaff@aber.ac.uk  neu Reyer Zwiggelaar rrz@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Y dyddiadau cau nesaf ar gyfer ceisiadau i UKCGE yw 24 Mawrth a 23 Mehefin.

Hefyd, a fyddech cystal â chadw 20 Ebrill yn glir ar gyfer yr ail Ddiwrnod Hyfforddiant Goruchwylio ar gyfer y flwyddyn academaidd hon. Bydd y rhaglen yn cael ei dosbarthu maes o law a bydd yn ddefnyddiol ar gyfer rhannau o’ch cais.

Os hoffech wybod mwy am y dyfarniad hwn, ewch i we-dudalen UKCGE https://supervision.ukcge.ac.uk/good-supervisory-practice-framework/ neu mae rhagor o wybodaeth ar gael hefyd ar dudalennau gwe Ysgol y Graddedigion https://www.aber.ac.uk/cy/grad-school/