Beth sy’n Newydd yn Blackboard Learn Ultra – Mai 2024

Isod ceir rhai o’r gwelliannau diweddaraf yn niweddariad mis Mai Blackboard Learn Ultra yr hoffai’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu dynnu sylw Hyfforddwyr atynt.

Cefnogi meini prawf perfformiad lluosog mewn amodau rhyddhau

Mae amodau rhyddhau yn pennu pryd y gall myfyrwyr weld cynnwys y cwrs. Mae amodau rhyddhau ar osodiad gwelededd y cynnwys ar dudalen cynnwys y cwrs. Ar hyn o bryd, gallwch chi osod: 

  • Pa aelodau o’r cwrs neu grwpiau sydd â mynediad;
  • Pan fydd cynnwys y cwrs yn hygyrch, yn weladwy ac yn gudd;
  • Pan fydd perfformiad myfyrwyr yn angenrheidiol ar gyfer cwblhau aseiniad neu sgorio.

Gall hyfforddwyr nawr osod mwy nag un maen prawf perfformiad fesul eitem gynnwys. 

Llun isod: Panel amodau rhyddhau gyda meini prawf perfformiad ychwanegol wedi’u dewis.

Panel amodau rhyddhau gyda meini prawf perfformiad ychwanegol wedi'u dewis.

Ychwanegu adborth cwestiynau wrth raddio prawf fesul cwestiwn

Wrth raddio fesul myfyriwr neu gwestiwn, gall hyfforddwyr nawr ddarparu adborth cyd-destunol a gallant ychwanegu’r adborth hwn at bob math o gwestiynau. Mae adborth ar lefel cwestiwn yn hyrwyddo dealltwriaeth ddyfnach a thwf personol ymhlith myfyrwyr a hefyd yn gwella adborth cyflwyno cyffredinol ac adborth awtomatig ar gyfer cwestiynau wedi’u graddio’n awtomatig.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o ychwanegu adborth fesul cwestiwn wrth raddio fesul cwestiwn.

Gwedd hyfforddwr o ychwanegu adborth fesul cwestiwn wrth raddio fesul cwestiwn.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o gwestiwn gydag adborth wedi’i gadw.

Gwedd hyfforddwr o gwestiwn gydag adborth wedi’i gadw.

Pan fydd y sgorau wedi’u postio, gall myfyrwyr gyrchu’r adborth yn y Llyfr Graddau. Gall myfyrwyr gael mynediad at adborth cyffredinol ac adborth sy’n benodol i gwestiynau.

Llun isod: Gwedd myfyriwr o adborth a ychwanegwyd i gwestiwn traethawd.

Gwedd myfyriwr o adborth a ychwanegwyd i gwestiwn traethawd.

Gwell llywio yn y Llyfr Graddau

Er mwyn creu llywio mwy greddfol, mae Blackboard wedi disodli’r botymau gweld grid a rhestr gyda dolenni testun. Dyma’r opsiynau bellach: 

  • Eitemau graddadwy
  • Graddau (gwedd grid)
  • ⁠Myfyrwyr

Bydd y Llyfr Graddau’n cofio’r wedd ddiwethaf a ddefnyddiwyd gennych ym mhob cwrs.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r ddewislen llywio llyfr gradd newydd

Gwedd hyfforddwr o’r ddewislen llywio llyfr gradd newydd

Cyfrifiadau colofn pwysoliad cyfrannol a chyfartal

Mae gan hyfforddwyr anghenion cyfrifo graddau amrywiol. Mae rhai hyfforddwyr yn defnyddio cyfrifiadau wedi’u pwysoli i helpu gyda chyfrifiadau cyfanredol megis graddau canol tymor neu derfynol.

Nawr gall hyfforddwyr glustnodi pwysoliad cyfartal i eitemau yn yr un categorïau. Mae’r dull cyfrifo a ddewiswyd, boed yn gyfrannol neu’n gyfartal, yn berthnasol i bob categori. Yn y gorffennol, roedd gan eitemau wedi’u pwysoli yn yr un categori bwysoliad cyfrannol. Roedd yr eitemau pwysoli hyn yn seiliedig ar bwyntiau posibl pob eitem.

Er mwyn deall perfformiad myfyrwyr yn well, mae rhai hyfforddwyr yn defnyddio rheolau gollwng i gael gwared ar allanolion. Oherwydd ei bod yn bwysig gwybod y dull pwysoli wrth reoli’r gosodiadau hyn, mae Blackboard bellach yn dangos opsiwn pwysoli dewisol yr hyfforddwr yn y panel rheolau cyfrifo.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi’u pwysoli’n gyfrannol newydd.

Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi'u pwysoli'n gyfrannol newydd.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi’u pwysoli’n gyfrannol newydd. Gall hyfforddwyr weld pa ganran y mae pob eitem yn y categori yn cyfrannu at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiynau cyfrifo wedi'u pwysoli'n gyfrannol newydd. Gall hyfforddwyr weld pa ganran y mae pob eitem yn y categori yn cyfrannu at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiwn cyfrifo pwysoliad cyfartal; Rhoddir gwybod i hyfforddwyr am y ganran gyfartal y mae eitemau’n eu cyfrif tuag at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r opsiwn cyfrifo pwysoliad cyfartal; Rhoddir gwybod i hyfforddwyr am y ganran gyfartal y mae eitemau'n eu cyfrif tuag at y pwysoliad categori cyffredinol.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o’r panel rheolau cyfrifiad Golygu wedi’i ddiweddaru yn cadarnhau’r opsiwn pwysoli categori a ddewiswyd.

Llun isod: Gwedd hyfforddwr o'r panel rheolau cyfrifiad Golygu wedi'i ddiweddaru yn cadarnhau'r opsiwn pwysoli categori a ddewiswyd.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*