Fforwm Trafod Deallusrwydd Artiffisial Cynhyr

decorative

Rydym newydd greu cyfres newydd o sesiynau sy’n agored i’r holl staff a myfyrwyr sydd â diddordeb mewn trafod Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol ym maes addysg.

Ers mis Ionawr 2023, mae Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol wedi ysgwyd byd addysg uwch. Mae’n fyd sy’n dal i newid yn gyflym ac sy’n creu heriau i bob un ohonom.

Er mwyn ymateb i’r her hon, rydym wedi sefydlu Gweithgor Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol. Mae’r gweithgor wedi cyhoeddi  canllawiau i staff ym mis Mawrth ac wedi diweddau’r Rheoliadau ar Ymddygiad Academaidd Annerbyniol. Rydym yn cynnal sesiynau hyfforddi rheolaidd er mwyn rhoi arweiniad i staff. Ar hyn o bryd mae’r Gweithgor wrthi’n paratoi canllawiau i fyfyrwyr ar gyfer dechrau’r tymor nesaf.

Mae arnom eisiau cynnwys mwy o leisiau yn y drafodaeth, felly rydym wedi sefydlu cyfres newydd o fforymau Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol, sy’n agored i’r holl staff a myfyrwyr sydd â diddordeb. Rydym yn annog myfyrwyr yn arbennig i ddod i’r fforymau hyn. Gall staff gofrestru gan ddefnyddio ein System Archebu DPP. Gall myfyrwyr ymuno drwy e-bostio’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu. Bydd y ddwy sesiwn nesaf yn cael eu cynnal ar-lein:

  • 21-08-2023 14:00-15:00
  • 15-09-2023 10:00-11:00

Nod y Fforwm Trafod Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol yw cyfnewid profiadau am yr hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad yn ein meysydd ein hunain, casglu awgrymiadau i’r Gweithgor eu hystyried, ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Sylwch nad sesiwn hyfforddi yw hon ond trafodaeth mewn grŵp, wedi’i hwyluso, lle gall pawb gyfnewid syniadau. Yn ystod y cyfarfod, byddwn yn gofyn i chi rannu eich profiadau, eich cwestiynau a’ch awgrymiadau. Edrychwn ymlaen at drafod yn eich cwmni!

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*