Myfyrwyr, rhannwch eich barn am ddysgu digidol

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn awyddus i gael gwybod beth mae myfyrwyr ledled Cymru yn ei feddwl am ddysgu digidol. Ac rydyn ni’n annog myfyrwyr yn Aberystwyth i gymryd rhan yn yr ymchwil honno. 

Gwahoddir holl fyfyrwyr y Brifysgol i ymuno â myfyrwyr eraill drwy Gymru mewn grŵp trafod drwy Zoom. Bydd y grŵp trafod yn cynnig cyfle i chi siarad am eich profiadau dysgu digidol drwy’r flwyddyn ddiwethaf. Beth sydd wedi gweithio’n dda i chi a beth sydd ei angen arnoch nawr i ddal ati i ddysgu’n effeithiol? 

I gymryd rhan (a derbyn tocyn Amazon gwerth £20) anfonwch ebost at menna.brown@swansea.ac.uk. Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cael manylion llawn am y gwaith ymchwil. 

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 9/12/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu
Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.   Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.      

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.