Diweddariad am y Prosiect Blackboard Ultra

Blackboard Ultra icon
Mae rhywfaint o amser wedi bod ers i ni eich diweddaru am yr hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud gyda Blackboard Ultra ers i ni lansio Ultra Base Navigation ddechrau mis Ionawr.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda’n cydweithwyr yn Blackboard i helpu i gwblhau ein templed cwrs. Yn wahanol i’r blynyddoedd blaenorol, byddwn yn cael un templed cwrs ar gyfer pob modiwl a bydd pob modiwl yn 2023 yn cael ei greu’n wag i gynorthwyo gyda’r symud i Ultra.

Rydym wedi diweddaru ein Hisafswm Presenoldeb Gofynnol ar gyfer Blackboard sy’n mynd i’r Pwyllgor Gwella Academaidd i gael cymeradwyaeth ac adborth. Rydym hefyd wedi bod yn archwilio sut y bydd templedi Cymraeg a Saesneg yn gweithio gyda’i gilydd yn Ultra. Ar ôl i ni gytuno ar y templed a’r IPG, byddwn yn dechrau ar y broses o greu eich Cyrsiau Ymarfer Ultra er mwyn i chi weld sut fydd Ultra yn edrych a dechrau meddwl am eich addysgu yn barod ar gyfer mis Medi 2023.

Bydd ein gwaith estyn allan yn parhau ar ddechrau’r mis nesaf gan y byddwn yn cynnal grwpiau ffocws gyda Chyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu Adrannol a Deoniaid Cyswllt ar gyfer Dysgu ac Addysgu i ddechrau trafod pa fathau o hyfforddiant y bydd arnoch ei angen a’r ffordd orau i’ch helpu i gyflwyno’r cwrs Ultra.

O safbwynt technegol, rydym wedi bod yn chwilio am ffyrdd y gall ffolderi Panopto ddarparu cyrsiau Ultra yn ogystal â rhestrau darllen Talis Aspire.

Yn rhan o’n gwaith gyda Blackboard, maent wedi darparu adroddiad parodrwydd cwrs i ni sy’n ein helpu i nodi pa mor barod yr ydym ar gyfer cyrsiau Ultra ar hyn o bryd. Rydym wedi dechrau archwilio cyfatebiaethau i Wiki a Blog i’r rhai ohonoch sy’n defnyddio’r offer hyn ar hyn o bryd wrth addysgu, yn ogystal â chyfatebiaethau i gwestiwn prawf Blackboard ar gyfer y cwestiynau hynny nad ydynt ar gael yn Ultra.

Byddwn yn diweddaru ein tudalennau gwe gyda deunyddiau cymorth a chyfarwyddyd ychwanegol wrth fynd yn ein blaen. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y symud i Gyrsiau Ultra mae croeso i chi gysylltu â ni (eddysgu@aber.ac.uk).

Cyfres Seminarau Vevox 2023

Vevox yw’r Feddalwedd Pleidleisio sy’n cael ei ddefnyddio ar draws llu o weithgareddau dysgu ac addysgu yn y Brifysgol.

Dros y 3 mis diwethaf, mae dros 900 o arolygon barn wedi cael eu cynnal gyda thros 5000 o gyfranogwyr. Os nad ydych chi wedi defnyddio Vevox o’r blaen yna efallai yr hoffech gofrestru ar gyfer un o’u gweithdai 15 munud Zero to Hero sy’n cael eu cynnal bob prynhawn Mawrth. Mae gennym ni hefyd ganllaw Vevox ar gael ar ein tudalennau gwe ac rydyn ni wedi cynnal Cynhadledd Fer yn edrych ar weithgareddau meddalwedd pleidleisio.

Yn ogystal â’u hyfforddiant, mae Vevox hefyd yn rhedeg cyfres o weminarau addysgwr ar-lein.

Eu gwestai cyntaf fydd Daniel Fitzpatrick o Brifysgol Aston ac fe fydd yn cyflwyno: “Using Vevox in whole class and small group teaching” ar 8 Mawrth rhwng 2yp a 2:45yp.

Yna, Laura Jenkins o Brifysgol Loughborough yn siarad ar “how to use Vevox for formative and mid-module feedback” ar 22 Mawrth rhwng 2yp a 2:45yp.

Ac i gloi ein cyfres bydd, Alex Pitchford yn cyflwyno o Brifysgol Aberystwyth ac yn trafod “Increasing Engagement & Active Learning using Vevox in Maths and Sciences” ar 26 Ebrill rhwng 2yp a 2:45yp

Gallwch gofrestru am eich lle ar-lein.

Os ydych chi’n defnyddio Vevox wrth addysgu ac yr hoffech ddarparu astudiaeth achos i ni, anfonwch e-bost at yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (udda@aber.ac.uk).

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 6/2/2023

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

  • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
  • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
  • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
  • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.
  • Call for submissions due 3/3/2023, Active Learning Network, 2023 Global Online Festival of Active Learning

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 1/2/2023

decorative

Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu effeithiol yn seiliedig ar wyddoniaeth wybyddol. Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.  

Digwyddiadau a gweminarau ar-lein

Adnoddau a chyhoeddiadau

Arall

  • Monthly series European Network for Academic Integrity, ENAI monthly webinars free open webinars on various topics related to academic integrity
  • Subscribe to SEDA’s mailing list for email discussions about educational development and emerging teaching practices. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
  • Follow University of Birmingham’s Higher Education Futures institute HEFi on Twitter for daily posts with links to pedagogical literature and more. This is one of the sources I use when identifying useful material for the Roundup.
  • Join the #LTHEchat on Twitter Wednesday nights for one hour of lively discussion about learning and teaching in HE. I often find out about good resources for the Roundup from the chat.
  • Call for submissions due 3/3/2023, Active Learning Network, 2023 Global Online Festival of Active Learning

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth. Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.