Arolwg Profiad Mewnwelediad Digidol Myfyrwyr

Myfyrwyr, dywedwch wrthym am eich profiadau diweddar wrth ddysgu’n ddigidol.

Cymerwch ran yn Arolwg Profiad Mewnwelediad Digidol Myfyrwyr arolwg byr ar-lein i ddarganfod sut rydych chi’n defnyddio technoleg a sut mae hyn yn effeithio ar eich profiad ddysgu. 

Mae’n gyfle i chi leisio eich barn am eich profiadau digidol ac yn gyfle i ennill taleb gwerth £100 neu un o bum taleb gwerth £20. 

Tystysgrif Microsoft Cyfrifiadura Cwmwl AM DDIM i fyfyrwyr

Mae cyfrifiadura cwmwl yn cael ei ystyried yn aml yn un o’r sgiliau technoleg â’r galw mwyaf amdano, a chyda’r symudiad diweddar tuag at weithio a dysgu o bell, nid oes syndod fod cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sydd â’r gallu hwn.

Myfyrwyr, peidiwch â cholli allan ar y cyfle cyffrous, RHAD AC AM DDIM, i gael mynediad i weminarau hyfforddi byw Microsoft, sy’n cynnwys profion ymarfer ar gyfer arholiadau yn ogystal ag arholiadau ardystiedig Hanfodion Microsoft!

Y tri chwrs sydd ar gael am ddim yw:

 • 5 Ebrill 2022 – Hanfodion AI
 • 7 Ebrill 2022 – Hanfodion Azure
 • 8 Ebrill 2022 – Hanfodion Seibrddiogelwch

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau hyn, lawrlwythwch y daflen wybodaeth isod:

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer y cyrsiau drwy Cloud Ready Skills.

Adnoddau LinkedIn Learning i’ch helpu i baratoi ar gyfer eich arholiadau

Gall cyfnod arholiadau fod yn un heriol i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr. Dyma rai clipiau fideo byr a chyrsiau yr ydym wedi’u rhoi at ei gilydd o LinkedIn Learning i’ch helpu i ddatblygu sgiliau a all eich cynorthwyo i baratoi ac adolygu’n fwy effeithlon ar gyfer eich arholiadau. Bydd nifer o’r sgiliau hyn hefyd o fudd i’ch astudiaethau yn gyffredinol, yn ogystal â’ch helpu i wella eich lles digidol. 

 1. Overcoming procrastination (19 munud)
 1. Improving your Memory (1 awr 29 munud)  
 2. Learning speed reading (58 munud)  
 3. Time Management Tips for students (2 munud 59 eiliad) 
 4. Note-taking techniques (4 munud 9 eiliad) 
 5. Improving your memory (1 awr 29 mund) 
 6. Creating a study plan (1 munud 59 eiliad) 
 7. Taking strategic breaks while studying (2 munud 14 eiliad)

Mae gan holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth fynediad am ddim i LinkedIn Learning. Ewch i’r blog hwn i ddysgu mwy am LinkedIn Learning. Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau mewngofnodi yma a dilynwch y fideo hwn i ddysgu sut i ddechrau arni gyda LinkedIn Learning. 

Dyma atebion i rai Cwestiynau Cyffredin i’ch helpu yn ystod amser arholiadau