Edrychwch ar adnoddau Gŵyl Sgiliau Digidol 2023!

Hoffem ddiolch yn fawr i’r holl siaradwyr a chyfranogwyr a fynychodd Ŵyl Sgiliau Digidol gyntaf Prifysgol Aberystwyth ym mis Tachwedd 2023.

Gyda 28 o wahanol ddigwyddiadau digidol yn cael eu cynnal dros 5 diwrnod, roedd yn wych gallu cynnig amrywiaeth o sesiynau yn amrywio o gyflwyniad ar ddysgu sut i godio i ddeall pwysigrwydd ein lles digidol a’n hunaniaeth ddigidol.

O’n gwefan Gŵyl Sgiliau Digidol, gallwch bellach gyrchu’r holl recordiadau ac adnoddau o’r sesiynau yn ystod yr wythnos felly cymerwch gipolwg os hoffech loywi eich gwybodaeth am yr hyn a ddysgwyd neu os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi gyd eto yng Ngŵyl Sgiliau Digidol y flwyddyn nesaf yn 2024!

Ymunwch â ni wythnos nesaf ar gyfer yr Ŵyl Sgiliau Digidol! 🎆

Bydd Gŵyl Sgiliau Digidol gyntaf erioed Prifysgol Aberystwyth ar gyfer myfyrwyr yn cael ei chynnal wythnos nesaf rhwng 6 a 10 Tachwedd 2023!

Drwy gydol yr wythnos, bydd 28 o ddigwyddiadau yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau digidol cyfoes. Bydd y digwyddiadau’n cynnwys cyflwyniadau ar Ddeallusrwydd Artiffisial, diogelwch ar-lein, lles digidol, rheoli eich ôl troed digidol, a defnyddio’r Gymraeg ar eich cyfrifiadur. Yn ogystal, bydd siaradwyr allanol o gwmnïau megis Barclays a Clicky Media yn trafod y sgiliau digidol sydd eu hangen i ragori yn eu cwmnïau eu hunain a chwmnïau tebyg. Yn olaf, bydd hefyd sawl gweithdy rhyngweithiol ar bynciau megis defnyddio meddalwedd fel Microsoft Excel a sut i feistroli gwaith grŵp gydag amryw o offer ar-lein.  

Bydd pob myfyriwr sy’n mynychu tair sesiwn ar-lein yn cael eu cynnwys mewn raffl lle bydd cyfle iddynt ennill un o ddwy daleb gwerth £50

Gallwch weld manylion pob sesiwn ac archebu eich lle drwy raglen yr Ŵyl Sgiliau Digidol, neu gallwch hefyd weld beth sydd ymlaen pob dydd o’r delweddau isod!

Dewch i roi Cyflwyniad yn ein Gŵyl Sgiliau Digidol! 🎉  

O 6 – 10 Tachwedd 2023 rydym yn cynnal Gŵyl Sgiliau Digidol Prifysgol Aberystwyth ac rydym yn chwilio am fyfyrwyr uwchraddedig i gyflwyno sesiynau. Gallwch gyflwyno sesiwn naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb a gall fod yn weithdy, sesiwn galw heibio neu’n arddangosiad ar sgil ddigidol neu feddalwedd yr ydych chi’n ei ddefnyddio’n fedrus. Er enghraifft, hoffem gael rhai sesiynau ar y sgiliau a’r meddalwedd canlynol:  

  • Pecynnau Microsoft – Hanfodol neu Uwch
  • SPSS 
  • NVivo 
  • ArcGIS 
  • Python (neu feddalwedd rhaglennu arall) 
  • Adobe Photoshop
  • Cyfryngau Cymdeithasol e.e. creu deunydd ar gyfer Instagram Reels, TikTok, Twitter, YouTube ac ati. 
  • Creu neu olygu fideos 
  • ProTools 
  • Discord 

Rydym hefyd yn agored i unrhyw sgiliau neu feddalwedd arall sy’n bwysig ac y dylid eu darparu yn eich barn chi!  

Os oes gennych ddiddordeb, cofrestrwch erbyn 28 Gorffennaf 2023 drwy’r ddolen ganlynol: https://forms.office.com/e/EQsxd8wdD7 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau wrth ddefnyddio’r ffurflen gofrestru, cysylltwch â ni yn: digi@aber.ac.uk