Hyfforddiant i Staff Academaidd: Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol

Bydd y Tîm Sgiliau Digidol yn cynnal sesiynau hyfforddi ym mis Medi 2023 ar gyfer staff academaidd a fydd yn cefnogi eu myfyrwyr i adolygu eu hadroddiadau Offeryn Darganfod Digidol, a fydd yn hwyluso sgyrsiau gyda myfyrwyr am sgiliau digidol.

Bydd sesiynau ar-lein ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar y dyddiadau canlynol:

  • 12 Medi ’23 (10:00-11:00): Introduction to the Digital Discovery Tool (Sicrhewch eich lle)
  • 12 Medi ’23 (14:00-15:00): Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol (Sicrhewch eich lle)
  • 18 Medi ’23 (10:00-11:00): Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol (Sicrhewch eich lle)
  • 20 Medi ’23 (15:00-16:00): Introduction to the Digital Discovery Tool(Sicrhewch eich lle)

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).

At Sylw’r Holl Staff 📣 – Yn cyflwyno’r Llyfrgell Sgiliau Digidol!  

Yellow and Blue banner with laptop, AU logo, and the text Digital Skills Library

Mae’r Tîm Sgiliau Digidol yn falch o gyhoeddi lansiad y Llyfrgell Sgiliau Digidol newydd i staff. Mae’r Llyfrgell Sgiliau Digidol yn gasgliad ar-lein o adnoddau a ddewiswyd yn benodol gan PA ac adnoddau allanol i helpu pob aelod o staff i ddatblygu eu sgiliau digidol. Mae hyn yn cynnwys ffyrdd o gefnogi eich hunaniaeth ddigidol a’ch lles, arweiniad ynghylch dysgu a datblygu megis cyfarwyddiadau CMS, cyngor i wella’ch cyfathrebu digidol a llawer mwy.  

Mae’r Llyfrgell Sgiliau Digidol ar gael i’r holl staff ddatblygu eu sgiliau digidol. Fodd bynnag, yn ogystal â hyn, mae gennym adnoddau penodol hefyd i helpu gydag addysgu, gan gynnwys cyngor ar Blackboard, canllawiau llyfrgell ac adnoddau i gefnogi addysgu ar-lein.  

Ewch i’r Llyfrgell Sgiliau Digidol Staff heddiw!  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, problemau wrth geisio cael mynediad i’r Llyfrgell Sgiliau Digidol, neu awgrymiadau ar gyfer adnoddau newydd, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol yn digi@aber.ac.uk

Syniadau ac awgrymiadau Microsoft PowerPoint 💡

Blogbost gan Jeffrey Clark (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Fel Microsoft Word, mae PowerPoint yn rhaglen Microsoft arall yr ydych chi fwy na thebyg wedi’i defnyddio o’r blaen. Gall cynllunio ar gyfer rhoi cyflwyniad fod yn dasg frawychus i rai, oherwydd nid yn unig y mae’n rhaid i chi siarad o flaen eich cyd-fyfyrwyr, ond bydd eich cyflwyniad PowerPoint hefyd yn cael ei arddangos ar sgrin fawr. Ond, peidiwch â phoeni oherwydd bydd gan y blogbost hon rai awgrymiadau a thriciau gwerthfawr i’ch helpu i droi cyflwyniad da yn gyflwyniad GWYCH!

Awgrym 1: Mewnosod data Excel i PowerPoint

Os yw’ch cyflwyniad yn gofyn i chi ddangos data o ddogfen Microsoft Excel sy’n bodoli eisoes, mae ffordd hawdd o’i arddangos o fewn PowerPoint.

This image has an empty alt attribute; its file name is Picture1-1.png
  1. Ar y sleid yr ydych am i’ch data ymddangos arni, ewch i Insert > Object
  2. O’r ffenestr Insert Object, dewiswch Create from file > Browse > yna dewiswch y ffeil Microsoft Excel lle mae’r siart yr hoffech ei chynnwys wedi’i lleoli > OK
  3. Bydd hyn yn mewnosod y data a’r siart yn awtomatig o’ch dogfen Microsoft Excel
  4. Gallwch olygu’r data hwn yn uniongyrchol yn eich dogfen PowerPoint trwy glicio ddwywaith ar y siart ar eich sleid
  5. Cliciwch y tu allan i’r siart pan fyddwch chi wedi gorffen, a bydd PowerPoint yn cynhyrchu siart gyda’ch data Excel!
This image has an empty alt attribute; its file name is Picture2-1024x574.png

Awgrym 2: Mewnosod fideo YouTube i PowerPoint

Read More