Dewch i’n sesiynau galw heibio Sgiliau Digidol trwy gydol Semester 1

Bydd aelod o’r tîm ar gael bob wythnos i gefnogi myfyrwyr a staff yn ein sesiynau galw heibio Sgiliau Digidol. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau i ddatblygu eich sgiliau digidol; rhoi cyngor cyffredinol i chi am ddatblygu eich sgiliau digidol; ac rydym hefyd yn hapus iawn i drafod eich adroddiadau Offeryn Darganfod Digidol.

📍 Byddwn yn yr Hwb Sgiliau (a ddangosir gan y seren ar y ddelwedd isod) yn Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen ar y dyddiau Mawrth a Mercher isod drwy gydol semester 1. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso mawr i chi e-bostio digi@aber.ac.uk.

Dydd Mawrth
⏰ 11:00-12:00
Dydd Mercher
⏰ 10:00-11:00
Hydref ’2311 Hydref ’23
17 Hydref ’2325 Hydref ’23
31 Hydref ’23Tachwedd ’23
14 Tachwedd ’2322 Tachwedd ’23
28 Tachwedd ’23Rhagfyr ’23
12 Rhagfyr ’23

Aelod newydd o’r tîm! 

Helo bawb! Fy enw i yw Jia Ping Lee ac rwyf wedi ymuno â’r tîm Sgiliau Digidol fel cydlynydd galluoedd digidol a datblygu sgiliau.  

Cwblheais fy astudiaethau israddedig mewn Geneteg yn Aberystwyth a dychwelais adref yn ddiweddar o Tsieina ar ôl 4 blynedd fel Athro Saesneg i blant ifanc. 

Rwy’n edrych ymlaen at gefnogi a gweithio gyda staff a myfyrwyr yn y brifysgol i helpu i ddatblygu eu sgiliau digidol a dod yn hyderus o ran eu gallu digidol, wrth i bob un ohonom geisio llywio a dal i fyny â chymdeithas ddigidol sy’n esblygu’n gyson.