Nadolig Llawen gan y Tîm Sgiliau Digidol! 🎄✨

Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i ni i gyd yn y Tîm Sgiliau Digidol! Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi creu amrywiaeth o adnoddau a digwyddiadau newydd, gan gynnwys:

Gobeithiwn fod rhai o’r adnoddau uchod wedi bod yn ddefnyddiol i’ch cefnogi i ddatblygu eich sgiliau digidol eich hun, a hoffem ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd ac edrychwn ymlaen at barhau i’ch cefnogi yn y flwyddyn newydd!

Aelod newydd o’r tîm! 

Helo bawb! Fy enw i yw Jia Ping Lee ac rwyf wedi ymuno â’r tîm Sgiliau Digidol fel cydlynydd galluoedd digidol a datblygu sgiliau.  

Cwblheais fy astudiaethau israddedig mewn Geneteg yn Aberystwyth a dychwelais adref yn ddiweddar o Tsieina ar ôl 4 blynedd fel Athro Saesneg i blant ifanc. 

Rwy’n edrych ymlaen at gefnogi a gweithio gyda staff a myfyrwyr yn y brifysgol i helpu i ddatblygu eu sgiliau digidol a dod yn hyderus o ran eu gallu digidol, wrth i bob un ohonom geisio llywio a dal i fyny â chymdeithas ddigidol sy’n esblygu’n gyson.