Gweminarau LinkedIn a LinkedIn Learning ar y gweill (Mis Chwefor a Mawrth 2022)

Hoffech chi ddysgu sut i wella eich hunaniaeth ddigidol drwy wneud y gorau o’ch proffil LinkedIn? Neu efallai yr hoffech chi ddysgu sut, fel myfyriwr neu aelod o staff, y gallwch wneud y gorau o LinkedIn Learning? Cymerwch gip ar y gweminarau canlynol a fydd yn cael eu cyflwyno gan arbenigwyr LinkedIn a LinkedIn Learning. Cliciwch ar deitl pob sesiwn i ddysgu mwy ac i gofrestru.

 1. Rock your profile (ar gael yn fyw bob wythnos) – Yn addas ar gyfer staff a myfyrwyr: Cymerwch gam i wneud y gorau o’ch proffil LinkedIn. Ymunwch â’r sesiwn hon i ddysgu beth sydd ei angen i adeiladu proffil gwych sy’n siarad yn uniongyrchol â’ch cynulleidfa ddelfrydol a chael ateb i’ch cwestiynau gan arbenigwr LinkedIn.
 2. Student Success with LinkedIn Learning (16 Chwefror ’22; 13:00) – Addas i fyfyrwyr: Bydd y weminar hon yn archwilio sut y gall myfyrwyr fanteisio ar rwydwaith LinkedIn ac offer pwerus eraill i baratoi ar gyfer y gweithlu, yn ogystal â chanolbwyntio ar y sgiliau angenrheidiol ar gyfer 2022.
 3. Academic Success with LinkedIn Learning (16 Mawrth ’22; 13:00) – Addas i staff: Bydd y weminar hon yn canolbwyntio ar sut y gall academyddion fanteisio i’r eithaf ar LinkedIn Learning a’i ymgorffori’n llwyddiannus yn y cwricwlwm. Bydd awgrymiadau, arferion gorau a mewnwelediadau i’r sgiliau sydd fwyaf angenrheidiol yn cael eu rhannu yn ystod y sesiwn.

Mae gan holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth fynediad am ddim i LinkedIn Learning. Ewch i’r blog hwn i ddysgu mwy am LinkedIn Learning. Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau mewngofnodi yma a dilynwch y fideo hwn i ddysgu sut i ddechrau arni gyda LinkedIn Learning. 

Adnoddau LinkedIn Learning i’ch helpu i baratoi ar gyfer eich arholiadau

Gall cyfnod arholiadau fod yn un heriol i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr. Dyma rai clipiau fideo byr a chyrsiau yr ydym wedi’u rhoi at ei gilydd o LinkedIn Learning i’ch helpu i ddatblygu sgiliau a all eich cynorthwyo i baratoi ac adolygu’n fwy effeithlon ar gyfer eich arholiadau. Bydd nifer o’r sgiliau hyn hefyd o fudd i’ch astudiaethau yn gyffredinol, yn ogystal â’ch helpu i wella eich lles digidol. 

 1. Overcoming procrastination (19 munud)
 1. Improving your Memory (1 awr 29 munud)  
 2. Learning speed reading (58 munud)  
 3. Time Management Tips for students (2 munud 59 eiliad) 
 4. Note-taking techniques (4 munud 9 eiliad) 
 5. Improving your memory (1 awr 29 mund) 
 6. Creating a study plan (1 munud 59 eiliad) 
 7. Taking strategic breaks while studying (2 munud 14 eiliad)

Mae gan holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth fynediad am ddim i LinkedIn Learning. Ewch i’r blog hwn i ddysgu mwy am LinkedIn Learning. Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau mewngofnodi yma a dilynwch y fideo hwn i ddysgu sut i ddechrau arni gyda LinkedIn Learning. 

Dyma atebion i rai Cwestiynau Cyffredin i’ch helpu yn ystod amser arholiadau