Dewch i’n Sesiynau Galw Heibio Sgiliau Digidol drwy gydol Semester 2

Bydd aelod o’r tîm ar gael bob wythnos i gefnogi myfyrwyr a staff yn ein sesiynau galw heibio Sgiliau Digidol.

Gallwn eich helpu gyda:

  • Dod o hyd i adnoddau i ddatblygu eich sgiliau digidol
  • Darparu cefnogaeth sylfaenol ar gyfer defnyddio meddalwedd Microsoft (e.e. PowerPoint, Excel, Word, Teams ac Outlook)
  • Rhoi cyngor cyffredinol i chi am ddatblygu eich sgiliau digidol
  • Trafod eich adroddiad Offeryn Darganfod Digidol

📍 Byddwn yn yr Hwb Sgiliau (a ddangosir gan y seren ar y ddelwedd isod) yn Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen ar y dyddiau Mawrth a Mercher canlynol o 11:00-12:00 drwy gydol Semester 2. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso mawr i chi e-bostio digi@aber.ac.uk.

Dydd Mawrth
⏰ 11:00-12:00
Dydd Mercher
⏰ 11:00-12:00
16 Ionawr ’2424 Ionawr ’24
30 Ionawr ’247 Chwefror ’24
13 Chwefror ’2421 Chwefror ’24
27 Chwefror ’246 Mawrth ’24
12 Mawrth ’2420 Mawrth ’24
Dim sesiynau dros y PasgDim sesiynau dros y Pasg
16 Ebrill ’2424 Ebrill ’24
30 Ebrill ’248 Mai ’24

Dewch i’n sesiynau galw heibio Sgiliau Digidol trwy gydol Semester 1

Bydd aelod o’r tîm ar gael bob wythnos i gefnogi myfyrwyr a staff yn ein sesiynau galw heibio Sgiliau Digidol. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau i ddatblygu eich sgiliau digidol; rhoi cyngor cyffredinol i chi am ddatblygu eich sgiliau digidol; ac rydym hefyd yn hapus iawn i drafod eich adroddiadau Offeryn Darganfod Digidol.

📍 Byddwn yn yr Hwb Sgiliau (a ddangosir gan y seren ar y ddelwedd isod) yn Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen ar y dyddiau Mawrth a Mercher isod drwy gydol semester 1. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso mawr i chi e-bostio digi@aber.ac.uk.

Dydd Mawrth
⏰ 11:00-12:00
Dydd Mercher
⏰ 10:00-11:00
Hydref ’2311 Hydref ’23
17 Hydref ’2325 Hydref ’23
31 Hydref ’23Tachwedd ’23
14 Tachwedd ’2322 Tachwedd ’23
28 Tachwedd ’23Rhagfyr ’23
12 Rhagfyr ’23