Crynodeb Wythnosol o Adnoddau 15/06/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.  

Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.

Galw staff @PrifAber. Ydych chi’n defnyddio darlithoedd byr neu gwisiau Panopto wrth ddysgu ar-lein? Rydyn ni’n chwilio am enghreifftiau ar gyfer ein modiwl arferion da newydd. E-bostiwch udda@aber.ac.uk os hoffech rannu eich deunydd â ni.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.  

Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch

Accessibility icons showing 3 images: a checklist, a computer workstation, an imageDaeth deddfwriaeth hygyrchedd digidol newydd i rym yn 2018. Mae’n ymdrin â’r holl ddeunydd ar wefannau’r sector cyhoeddus yn ogystal â dogfennau a uwchlwythir i Amgylcheddau Dysgu Rhithwir megis ein safle Blackboard. I gael manylion am y ddeddf newydd, gweler Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No.2) Accessibility Regulations 2018. Gweler yr Adroddiad Amgylcheddau Dysgu Rhithwir Hygyrch i gael gwybodaeth am sut y gallwn wneud ein modiwlau’n fwy hygyrch a chynhwysol.

Dros y misoedd diwethaf, mae aelodau o staff yn yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr ledled y Brifysgol i baratoi ar gyfer cyflwyno’r ddeddfwriaeth. I gael manylion am sut mae’r brifysgol yn ymateb i’r ddeddfwriaeth, gweler Datganiad Hygyrchedd Digidol y Brifysgol. O’r dudalen honno, cliciwch ar Cyfarwyddyd i Staff (bydd angen i chi fewngofnodi i weld y deunyddiau hyn). Mae’r cyfarwyddyd i staff yn cynnwys dwy adran – un i ddefnyddwyr CMS (adeiladwyr gwefannau) ac un i staff sy’n creu deunyddiau dysgu neu ddogfennau eraill ar gyfer y we neu Blackboard.

Mae’r dudalen Cyfarwyddyd ar Greu Deunyddiau Dysgu Hygyrch yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer gwneud eich dogfennau Word, ffeiliau PowerPoint, dogfennau PDF, a chlipiau cyfryngau yn fwy hygyrch i’ch myfyrwyr. Gallwch hefyd gael mynediad i’r daflen o’r sesiwn hyfforddi Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch a gynhelir gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu ar y cyd â Chymorth i Fyfyrwyr.

Yn ogystal â’r sesiynau hyfforddi Creu Deunyddiau Hygyrch (y gellir eu harchebu ar-lein), mae’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu hefyd yn hapus i gynnig hyfforddiant pwrpasol i staff mewn adrannau. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am greu deunyddiau hygyrch ar gyfer dysgu ac addysgu, neu os hoffech archebu sesiwn bwrpasol i chi’ch hun a chydweithwyr yn eich Adran, cysylltwch â ni (udda@aber.ac.uk).