Cyngor ynghylch monitro’r blwch sgwrs mewn sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb

Distance Learner BannerYn y blogbost hwn, byddwn yn edrych ar rai awgrymiadau ar gyfer monitro blwch sgwrs Teams pan fo pobl yn bresennol yn yr ystafell yn ogystal ag ar-lein.

Bydd swyddogaeth y blwch sgwrs yn cael ei sefydlu yn sgil y gwaith o gynllunio gweithgaredd y bydd pawb yn ei wneud ar yr un pryd, a’r hyn yr hoffech chi i’ch myfyrwyr allu ei wneud ar ôl cymryd rhan. Gofynnwch i chi’ch hun: beth fydd swyddogaeth y blwch sgwrs yn eich sesiwn ddysgu?

Er enghraifft, ydych chi eisiau defnyddio’r blwch sgwrs fel ffordd i’r myfyrwyr sy’n ymuno ar-lein fynegi eu syniadau? Ydych chi eisiau ei ddefnyddio fel cyfle iddynt sgwrsio gyda’i gilydd? Ydych chi eisiau i’r cyfraniadau a wneir yn y blwch sgwrs gael eu rhannu gyda’r rhai sy’n bresennol yn yr ystafell?

Yn ogystal â hynny, dylech feddwl am sut rydych chi’n gofyn i’r myfyrwyr sydd ar-lein gymryd rhan yn y sesiwn. Ydych chi eisiau iddynt, er enghraifft, ddefnyddio’r botwm codi llaw er mwyn tynnu eich sylw? Neu, ydych chi eisiau iddynt ddefnyddio’r blwch sgwrs yn unig.

Ar ôl i chi benderfynu ar swyddogaeth y blwch sgwrs yn y sesiwn, a’r ffordd yr hoffech i’r rhai sy’n mynychu ei ddefnyddio, efallai yr hoffech chi ddilyn y cyngor gan Eric Gonzales ac Amber Heck (2020):

  1. Sefydlwch rywfaint o reolau sylfaenol
  2. Pennwch gymedrolwr i fonitro’r blwch sgwrs
  3. Neilltuwch amser ar gyfer cwestiynau yn ystod eich cyflwyniad
  4. Peidiwch â phoeni os nad oes modd i chi roi sylw i’r holl gwestiynau

Bydd rheolau sylfaenol a osodir ar gyfer y blwch sgwrs yn ddibynnol ar swyddogaeth y sgwrs yn eich sesiwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i’ch myfyrwyr sut i ymgymryd â’r gweithgareddau.

Os oes modd, bydd pennu cymedrolwr yn help mawr er mwyn delio â chwestiynau gan y rhai sy’n ymuno ar-lein. Hyd yn oed gyda chymedrolwr, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw iddynt bob hyn a hyn. Gallech ofyn i fyfyriwr arall gymedroli’r blwch sgwrs.

Bydd neilltuo amser i roi sylw i’r blwch sgwrs ac i edrych ar y sylwadau wrth gynllunio eich sesiwn yn help mawr i sicrhau bod modd i’r rhai sy’n mynychu o bell gymryd rhan yn y drafodaeth a thrafod y deunydd. Mae’n bosib na fydd modd i’r rhai sy’n bresennol yn yr ystafell weld sylwadau’r rhai sy’n cymryd rhan o bell.

Peidiwch â phoeni os na fydd modd i chi roi sylw i’r holl gwestiynau yn y blwch sgwrs – ar ôl y sesiwn, bydd modd i chi weld y cwestiynau neu’r sylwadau sydd ar ôl yn y blwch. Bydd modd i’r rhai a fynychodd weld unrhyw sylwadau a gyfrannir i’r blwch ar ôl y sesiwn. Mae modd i’r rhai a fynychodd ddal i gyfrannu i’r sgwrs ar ôl y sesiwn hefyd.

Cyfeiriadau

Gonzales, E. B., & A. J. Heck. 2020. ‘Managing the Chat in Online Teaching: What we can learn from live streamers’. Faculty Focus: Online Education. Ar-lein: https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/managing-the-chat-in-online-teaching-what-we-can-learn-from-live-streamers/. 7fed Hydref. Dyddiad cyrchu diwethaf: 12.10.2020. 

 

3 thoughts on “Cyngor ynghylch monitro’r blwch sgwrs mewn sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb

  1. Thanks Jim,
    I am using this in the physics labs. It is working well. The students at home are interacting with the students in the class. I paired the students and during the session I encourage them to interact with each other, sharing results and discussing techniques used. Students at home are given videos to watch or photos of results and record measurements whilst the students in class perform the experiments and record measurements. There is constant interaction happening. There are two teams meetings open for each student, the large one with all students I am involved in and the one with their lab partner. We use the hand-up function to answer questions or ask for help.I see happy faces all around.

  2. Hysbysiad: How can I check for understanding whilst teaching online? | Learning and Teaching Enhancement Unit

  3. Hysbysiad: Support for teaching online – here we go again! | Learning and Teaching Enhancement Unit

Gadael Ymateb i Dr Heather McCreadie Diddymu ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *