Fforwm Dysgu o Bell Ychwanegol

Distance Learner Banner

Yn sgil eich sylwadau, rydym wedi penderfynu cynnal Fforwm Dysgu o Bell ychwanegol.

Goruchwylio o Bell

Dyddiad: 11.03.2020

Amser: 14:00-15:30

Lleoliad: E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu

Mae’r fforwm hwn yn cynnig cyfle i bobl drafod yr arfer dda ar draws y Brifysgol ar sawl cynllun a modiwl dysgu o bell. I’r rhai ohonoch sydd eisoes yn goruchwylio o bell, gobeithiwn y byddwch yn gallu rhannu eich arbenigedd a’ch gwybodaeth â’r rhai sy’n llai cyfarwydd â’r broses. 

Archebu lle ar-lein: https://stafftraining.bis.aber.ac.uk/sd/list_courses.php

Fforwm Newydd Dysgu o Bell

Distance Learner BannerRydyn ni’n gyffrous iawn i allu cyhoeddi Fforwm newydd Dysgu o Bell i staff. Anelir y Fforymau hyn yn benodol at rai sy’n addysgu ar gyrsiau Dysgu o Bell neu’n ystyried darparu cynnwys o’r fath yn y dyfodol.

Cafodd y Fforwm Dysgu o Bell ei sefydlu eleni yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu. Archebwch eich lle ar y cyrsiau ar-lein isod.

Eleni, cynhelir 3 Fforwm Dysgu o Bell:

Fforwm Dysgu o Bell 1: Strategaeth i Fonitro Ymgysylltiad Myfyrwyr

Dydd Mawrth 22 Hydref 2019, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn y cyntaf o’r Fforymau Dysgu o Bell byddwn yn edrych sut i fesur y graddau y mae myfyrwyr yn ymgysylltu â gweithgareddau dysgu yn Blackboard. Mae llawer o wahanol fathau o gyfleoedd a gweithgareddau dysgu ar Blackboard. Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych sut i fesur y graddau y mae myfyrwyr yn ymgysylltu â Blackboard i fyfyrwyr Dysgu o Bell.

Fforwm Dysgu o Bell 2: Creu Podlediad

Dydd Mawrth 18 Hydref 2020, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn yr ail o’r Fforymau Dysgu o Bell byddwn yn ystyried sut i Greu Podlediad. Mae podlediad yn ffordd dda iawn o ennyn diddordeb eich myfyrwyr yn y cynnwys rydych yn ei greu, yn ogystal â rhoi cyfleoedd iddynt adeiladu gweithgareddau i mewn i’r podlediad. Fe edrychwn ar bodlediad a ddyluniwyd yn llwyddiannus, yn ogystal ag ystyried elfennau ymarferol creu podlediad a’i ymgorffori yn eich cwrs Blackboard.

Fforwm Dysgu o Bell 3: Mesur Barn Myfyrwyr o Bell

Dydd Mawrth 26 Mai 2020, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn y trydydd o’r Fforymau Dysgu o Bell, byddwn yn ystyried sut mae modd mesur barn myfyrwyr o bellter. Bydd strategaethau yn cael eu trafod a’u cyflwyno ar gyfer gwneud i fyfyrwyr dysgu o bell deimlo’n rhan o gymuned a hefyd i ddysgu oddi wrth ei gilydd. Fe gyflwynwn weithgareddau y gellir eu gwneud ar Blackboard i gynorthwyo hyn, yn ogystal â thechnolegau eraill, er enghraifft pleidlais ar-lein a ‘Skype for Business’.

Gobeithio y gallwch ddod i’r fforymau hyn. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.