Gweminarau LinkedIn a LinkedIn Learning ar y gweill (Mis Chwefor a Mawrth 2022)

Hoffech chi ddysgu sut i wella eich hunaniaeth ddigidol drwy wneud y gorau o’ch proffil LinkedIn? Neu efallai yr hoffech chi ddysgu sut, fel myfyriwr neu aelod o staff, y gallwch wneud y gorau o LinkedIn Learning? Cymerwch gip ar y gweminarau canlynol a fydd yn cael eu cyflwyno gan arbenigwyr LinkedIn a LinkedIn Learning. Cliciwch ar deitl pob sesiwn i ddysgu mwy ac i gofrestru.

  1. Rock your profile (ar gael yn fyw bob wythnos) – Yn addas ar gyfer staff a myfyrwyr: Cymerwch gam i wneud y gorau o’ch proffil LinkedIn. Ymunwch â’r sesiwn hon i ddysgu beth sydd ei angen i adeiladu proffil gwych sy’n siarad yn uniongyrchol â’ch cynulleidfa ddelfrydol a chael ateb i’ch cwestiynau gan arbenigwr LinkedIn.
  2. Student Success with LinkedIn Learning (16 Chwefror ’22; 13:00) – Addas i fyfyrwyr: Bydd y weminar hon yn archwilio sut y gall myfyrwyr fanteisio ar rwydwaith LinkedIn ac offer pwerus eraill i baratoi ar gyfer y gweithlu, yn ogystal â chanolbwyntio ar y sgiliau angenrheidiol ar gyfer 2022.
  3. Academic Success with LinkedIn Learning (16 Mawrth ’22; 13:00) – Addas i staff: Bydd y weminar hon yn canolbwyntio ar sut y gall academyddion fanteisio i’r eithaf ar LinkedIn Learning a’i ymgorffori’n llwyddiannus yn y cwricwlwm. Bydd awgrymiadau, arferion gorau a mewnwelediadau i’r sgiliau sydd fwyaf angenrheidiol yn cael eu rhannu yn ystod y sesiwn.

Mae gan holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth fynediad am ddim i LinkedIn Learning. Ewch i’r blog hwn i ddysgu mwy am LinkedIn Learning. Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau mewngofnodi yma a dilynwch y fideo hwn i ddysgu sut i ddechrau arni gyda LinkedIn Learning. 

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*